Aktuális pályázatok

Mire érdemes pályázni?

A MATERal Csoport partnerek által pályázat útján leggyakrabban megvásárolt eszközök és fejlesztési területek.

A települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek fejlesztése (KEHOP-3.1.1)

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekI. Megelőzés o újrahasználati központok, mint például meglévő hulladékudvarok fejlesztése, vagy önállóan létesítésre kerülő újrahasználati központok, építési tevékenység nélkül; II. A közszolgáltatás keretében végzett gyűjtéshez szükséges...

Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (TOP-6.3.3-16)

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekÖnállóan támogatható tevékenységekA) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével. a) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén)...

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP-3.1.1-15)

Támogatható tevékenységek bemutatásaÖnállóan támogatható tevékenységek:A) Kerékpárosbarát fejlesztés a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével. b) Települések, vagy...

Új pályázatok 2020-ban

2021-ig lehet pályázni a kkv-k legnépszerűbb pályázatára a GINOP 5.2.4-19 kódú pályázatra. Részletek:Mire lehet pályázni?
 • új munkaerő bér és járulékaira (Szja, Nyugdíjjárulék, szakképzési h.járulás )
 • Szochó + egészségbiztosítási járulék
 • A pályázó...

Felhívás regionális ivóvízellátó hálózatok átalakítására, fejlesztésére (KEHOP-2.1.6)

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekÖnállóan támogatható tevékenységek A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  Az ivóvízhálózat hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, módosítása, mint pl. hálózatfejlesztés,...

Állami tulajdonú sportlétesítmények energetikai fejlesztése (KEHOP-5.2.12.)

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekÖnállóan támogatható tevékenységek A felhívás keretében az alábbi beruházási/építéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak önállóan: Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: I. Az épületek hőtechnikai adottságainak...

Foglalkoztatásbővítés ösztönzése pályázat 70% támogatással

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a kisvállalkozás esetén, 60%-a középvállalkozás esetén. Becsült bérköltségként legfeljebb a garantált bérminimum másfélszeres összegéhez tartozó teljes bérköltség vehető figyelembe. Minimum 3 fő, maximum 15 fő...

Munkásszállás építése pályázat vállalkozásoknak

Legalább 80 fő férőhelyes szállások fejlesztésére lehet pályázni.Önerő: legalább 40% önerővel kell rendelkezni. Rendelkezni kell az anyagi kötelezettségek teljesítéséhez biztosítékkal (pl. már meglévő ingatlanfedezet).Kötelező vállalás:
 • a munkásszállás...

Önkormányzati pályázat infrastruktúra-fejlesztésre

A pályázat kódja, megnevezése:TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Mi pályázható? A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével. a) Belterületet védő övárok-rendszer,...

Új energetika pályázat jön 2019 ősztől

Hol lehet pályázni? Csak Budapesten és Pest megyén kívül, kizárólag üzleti célú ingatlannal. Ki pályázhat? Mikro-, kis-, és középvállalkozások: • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási...

Új eszközbeszerzés jön gyártóknak októbertől akár 70% támogatással

Alapvetően a pályázat egy visszatérítendő kamatmentes kölcsön, mely bizonyos (főként pénzügyi) feltételek teljesülése esetén részben vagy egészben vissza nem térítendővé változhat.  Ki pályázhat? Ha nem akkreditált klaszter tag pályázik, akkor csak az az alábbi TEÁOR szám szerinti...

Új pályázat jön novembertől 100% támogatással

Valószínűleg ez a pályázat lesz a következő év favoritja, mert:
 • 100%-os támogatást nyújt
 • csak 3 hónapos a továbbfoglalkoztatási kötelezettség
 • Az eszközbeszerzésre fordítható arány 40%
 • Mire lehet pályázni?1. Új...

  Új munkahelyteremtés pályázat 100%-os támogatással, eszközbeszerzéssel

  Az igényelhető 100% vissza nem térítendő támogatás összege minimum 4.032.000 Ft, maximum 22.176.000 Ft lehet. Előleg igényelhető.Mire lehet pályázni?Új munkaerő:
  • bérére (195 000-360 000 Ft)
  • a bér járulékaira
  • a...

  Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - TOP-4.1.1-16

  A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekA felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 1) Egészségügyi alapellátás (közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás,...

  Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével - KEHOP-5.2.3.

  A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekÖnállóan támogatható tevékenységek A felhívás keretében az alábbi beruházási/építéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak önállóan: A. Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:  I. Az épületek hőtechnikai adottságainak...

  Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-16

  Mire lehet pályázni? A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése: Az attrakciót az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával kell fenntartható turisztikai attrakcióvá fejleszteni, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát- és élmény-elemekkel...

  Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-1.1.1-16

  Mire lehet pályázni?Önállóan támogatható tevékenységekIpari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében):
  • Meglévő ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és...

  Haltenyésztés, halfeldolgozás pályázat 2019-2020

  1. A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése A projekt célja: a fenntartható akvakultúra vállalkozások létrehozásának támogatása új gazdálkodók által.Támogatható tevékenységek:
  • tógazdasági haltermelés 
  • intenzív...

  Új K+F+I pályázat 2019

  1. Piacvezérelt K+F+I  A cél: piacképes termék vagy szolgáltatás fejlesztése. Lehetőség van már meglévő prototípus piaci termékké fejlesztésére is. Keretösszeg 45 Mrd Ft. A támogatás mértéke max. 60%, összege 50-700 millió Ft. Pályázók köre: KKV , nagyvállalat , egyetem/kutató, tudásközvetítő...

  NFA pályázat nyílik 2019-ben kétszer is

  A pályázatot az alábbi ciklusok egyikében lehet benyújtani: 
  • 2019. március 18-tól 2019. április 22-ig, vagy 
  • 2019. augusztus 1-től 2019. szeptember 5-ig.   
  Elszámolható: Új eszközök, gépek beszerzése, immateriális javak költségei, továbbá ingatlan vásárlása, tárgyi...