Aktuális pályázatok

Mire érdemes pályázni?

A MATERal Csoport partnerek által pályázat útján leggyakrabban megvásárolt eszközök és fejlesztési területek.

Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével - KEHOP-5.2.3.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekÖnállóan támogatható tevékenységek A felhívás keretében az alábbi beruházási/építéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak önállóan: A. Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:  I. Az épületek hőtechnikai adottságainak...

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-16

Mire lehet pályázni? A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése: Az attrakciót az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával kell fenntartható turisztikai attrakcióvá fejleszteni, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát- és élmény-elemekkel...

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-1.1.1-16

Mire lehet pályázni?Önállóan támogatható tevékenységekIpari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében):
 • Meglévő ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és...

Haltenyésztés, halfeldolgozás pályázat 2019-2020

1. A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése A projekt célja: a fenntartható akvakultúra vállalkozások létrehozásának támogatása új gazdálkodók által.Támogatható tevékenységek:
 • tógazdasági haltermelés 
 • intenzív...

Új K+F+I pályázat 2019

1. Piacvezérelt K+F+I  A cél: piacképes termék vagy szolgáltatás fejlesztése. Lehetőség van már meglévő prototípus piaci termékké fejlesztésére is. Keretösszeg 45 Mrd Ft. A támogatás mértéke max. 60%, összege 50-700 millió Ft. Pályázók köre: KKV , nagyvállalat , egyetem/kutató, tudásközvetítő...

NFA pályázat nyílik 2019-ben kétszer is

A pályázatot az alábbi ciklusok egyikében lehet benyújtani: 
 • 2019. március 18-tól 2019. április 22-ig, vagy 
 • 2019. augusztus 1-től 2019. szeptember 5-ig.   
Elszámolható: Új eszközök, gépek beszerzése, immateriális javak költségei, továbbá ingatlan vásárlása, tárgyi...

Napelem pályázat cégeknek 2019-2020

A támogatás mértéke, összege: 1,5 millió Ft és 3 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülnek a nyertes pályázók. A támogatás mértéke: 100%.Támogatást igénylők köre:
 • azon mikro-, kis-, és középvállalkozások pályázhatnak, amelyek rendelkeznek ...

A Dunakanyarban folytatódik a Kisfaludy Program

Noha a Dunakanyarban ezután nyíló fejlesztési lehetőségek esetében a pályázati feltételek még nem ismertek, vélhetően hasonló paramétereknek kell majd megfelelni, mint a korábbi pályázatok esetében.  A Kisfaludy Program keretén belül eddig Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség, illetve Balaton és Sopron-...

Halgazdaság, halastavak fejlesztése pályázat

A Felhívás kódszáma: MAHOP-2.2-2016A támogatás mértéke, összegeAz igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft. Támogatási intenzitás: az elszámolható költségek 50%-a támogathatóKi jogosult pályázni?Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra...

80% támogatású pályázat Budapesten és Pest megyében

Pályázat kódja: "Gyakornoki program a Közép-Magyarországi Régióban" című (VEKOP-8.3.2-18 kódszámú).  A felhívás feltételeinek megfelelő projektet minimum 2,3 millió forint, maximum 10 millió forint támogatásban részesítik a rendelkezésre álló forrás erejéig. Ez gyakorlatban min. 1 ember, max. 4...

Munkahelymegőrzés támogatás 2018.

Azok a cégek pályázhatnak, amelyek az előző lezárt üzleti évük, és a jelenlegi pénzügyi helyzetük alapján átmenetileg, tehát nem tartósan nehéz helyzetbe kerültek.  Az átmenetileg nehéz helyzetet alá kell támasztania a pénzügyi beszámolónak (csökkenő: árbevétel, saját tőke, eredménytartalék,...

A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén GINOP-2.1.8-17

A támogatás célja A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás...

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram GINOP-8.3.5-18

Ki pályázhat? A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében...

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása GINOP-4.1.2-17

Pályázók köre  Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, 
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő...

80%-os támogatás munkahelyteremtésre Budapesten és Pest megyében

Pályázat megnevezése, kódja  Gyakornoki program a Közép-Magyarországi Régióban VEKOP-8.3.2-18 Kik pályázhatnak? Pest megyei, budapesti egyéni vállalkozások, bt.-k, kft.-k, zrt.-k. A támogatás összetétele Új ember bér+járuléka, a vállalkozást terhelő járulékok, mentor bére, eszközbeszerzés. A...

Ismét elindulnak a 0%-os hitelprogramok

Kevesen tudják, de ezek a programok is tartalmaznak nem csekély összegű vissza nem térítendő támogatást, csak nem egyszeri, nagy összegű kifizetésként (mint a pályázatoknál), hanem jelentős kamattámogatást foglalnak magukban.  Szinte bármire fordíthatók: a klasszikus eszközbeszerzés...

Élelmiszeripari pályázat: hajrázás ősztől

Az Európai Unió egyik legfontosabb fejlesztési területe az élelmiszeripar, melyet a magyar kormány ugyancsak kiemelt ügyként kezel belföldön.  Az élelmiszeripar az egyik legfontosabb fejlesztési terület hazánkban rövid és hosszú távon is, az Irinyi-terv egyik...

Telephely pályázat Pest megyei cégeknek

Ki pályázhat? Mikro-, kis- és középvállalkozások. A pályázati projektösszeg nem haladhatja meg az előző évi árbevételt. Mire lehet pályázni?
 • Új épület építése (területelőkészítés, kármentesítés)
 • Meglévő ingatlan korszerűsítése (erre van egy másik pályázat is) - átalakítás,...

Önkormányzati belterületi utak kiépítése és felújítása pályázat 2018

A pályázat keretösszege 7 Mrd forint. Pályázható összeg: 20 MFt - 150 MFt. Kik pályázhatnak? Pest megyei önkormányzatok. Mire lehet pályázni?
 • Önkormányzati utak szilárd burkolattal való kiépítése
 • Utak felújítása, korszerűsítése
Támogatás mértéke: 70-90%. 

Pályázat nagyvállalatoknak 2018

Kik pályázhatnak? Nagyvállalatok (min. 250 főt foglalkoztató vállalkozások). A támogatás mértéke 50%.  A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió forintot. Főbb kritériumok: 3 teljes lezárt üzleti év...