Aktuális pályázatok

Mire érdemes pályázni?

A MATERal Csoport partnerek által pályázat útján leggyakrabban megvásárolt eszközök és fejlesztési területek.

A Dunakanyarban folytatódik a Kisfaludy Program

Noha a Dunakanyarban ezután nyíló fejlesztési lehetőségek esetében a pályázati feltételek még nem ismertek, vélhetően hasonló paramétereknek kell majd megfelelni, mint a korábbi pályázatok esetében.  A Kisfaludy Program keretén belül eddig Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség, illetve Balaton és Sopron-...

Halgazdaság, halastavak fejlesztése pályázat

A Felhívás kódszáma: MAHOP-2.2-2016A támogatás mértéke, összegeAz igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft. Támogatási intenzitás: az elszámolható költségek 50%-a támogathatóKi jogosult pályázni?Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra...

80% támogatású pályázat Budapesten és Pest megyében

Pályázat kódja: "Gyakornoki program a Közép-Magyarországi Régióban" című (VEKOP-8.3.2-18 kódszámú).  A felhívás feltételeinek megfelelő projektet minimum 2,3 millió forint, maximum 10 millió forint támogatásban részesítik a rendelkezésre álló forrás erejéig. Ez gyakorlatban min. 1 ember, max. 4...

Munkahelymegőrzés támogatás 2018.

Azok a cégek pályázhatnak, amelyek az előző lezárt üzleti évük, és a jelenlegi pénzügyi helyzetük alapján átmenetileg, tehát nem tartósan nehéz helyzetbe kerültek.  Az átmenetileg nehéz helyzetet alá kell támasztania a pénzügyi beszámolónak (csökkenő: árbevétel, saját tőke, eredménytartalék,...

A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén GINOP-2.1.8-17

A támogatás célja A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás...

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram GINOP-8.3.5-18

Ki pályázhat? A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében...

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása GINOP-4.1.2-17

Pályázók köre  Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, 
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő...

80%-os támogatás munkahelyteremtésre Budapesten és Pest megyében

Pályázat megnevezése, kódja  Gyakornoki program a Közép-Magyarországi Régióban VEKOP-8.3.2-18 Kik pályázhatnak? Pest megyei, budapesti egyéni vállalkozások, bt.-k, kft.-k, zrt.-k. A támogatás összetétele Új ember bér+járuléka, a vállalkozást terhelő járulékok, mentor bére, eszközbeszerzés. A...

Ismét elindulnak a 0%-os hitelprogramok

Kevesen tudják, de ezek a programok is tartalmaznak nem csekély összegű vissza nem térítendő támogatást, csak nem egyszeri, nagy összegű kifizetésként (mint a pályázatoknál), hanem jelentős kamattámogatást foglalnak magukban.  Szinte bármire fordíthatók: a klasszikus eszközbeszerzés...

Élelmiszeripari pályázat: hajrázás ősztől

Az Európai Unió egyik legfontosabb fejlesztési területe az élelmiszeripar, melyet a magyar kormány ugyancsak kiemelt ügyként kezel belföldön.  Az élelmiszeripar az egyik legfontosabb fejlesztési terület hazánkban rövid és hosszú távon is, az Irinyi-terv egyik...

Telephely pályázat Pest megyei cégeknek

Ki pályázhat? Mikro-, kis- és középvállalkozások. A pályázati projektösszeg nem haladhatja meg az előző évi árbevételt. Mire lehet pályázni?
  • Új épület építése (területelőkészítés, kármentesítés)
  • Meglévő ingatlan korszerűsítése (erre van egy másik pályázat is) - átalakítás,...

Önkormányzati belterületi utak kiépítése és felújítása pályázat 2018

A pályázat keretösszege 7 Mrd forint. Pályázható összeg: 20 MFt - 150 MFt. Kik pályázhatnak? Pest megyei önkormányzatok. Mire lehet pályázni?
  • Önkormányzati utak szilárd burkolattal való kiépítése
  • Utak felújítása, korszerűsítése
Támogatás mértéke: 70-90%. 

Pályázat nagyvállalatoknak 2018

Kik pályázhatnak? Nagyvállalatok (min. 250 főt foglalkoztató vállalkozások). A támogatás mértéke 50%.  A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió forintot. Főbb kritériumok: 3 teljes lezárt üzleti év...

100%-os munkahelyteremtés pályázat

Mit támogatnak?A legutóbbi  munkahelybővítés pályázataink:1. Pályázó: Vashalom Kft. Nyert összeg: 3 898 358 Ft. 2. Pályázó: Finister Plus Kft.. Nyert összeg: 4 646 000 Ft. 3. Pályázó: Soós Lajosné E.v.. Nyert összeg: 2 956 500 Ft. 5. Pályázó: Vt-Kontakt Kft. Összeg...

Borszőlőültetvény telepítés pályázat 2018-2020

Kik pályázhatnak? Mezőgazdasági termelők 6000 euró STÉ üzemmérettel. Mire lehet pályázni? I. Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek kialakítása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók...

Élelmiszeripari pályázat középvállalkozásoknak 2018-2019

A pályázaton 50 és 249 fő között foglalkoztató vállalkozások indulhatnak, melyek beruházás élelmiszeripari tevékenységre irányul (gyártás, feldolgozás, vágóhíd stb.). 1 teljes üzleti év szükséges és legalább akkor előző évi árbevétel, amekkora a beruházás költsége...

Építőipari vállalkozások gépbeszerzésésének támogatása 2018-2020

A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot. Kik indulhatnak? Építőipari tevékenységet végző vállalkozások, min. 20 főtől. Legalalább 3 teljes...

Új támogatás napelemfarmok létesítésére mezőgazdasági vállalkozásoknak

A támogatáson mezőgazdasági vállalkozások indulhatnak. A kormány támogatja, hogy a  mezőgazdasági vállalkozások, őstermelők kisteljesítményű erőművekből álló napelemfarmokat hozzanak létre. A támogatott napelemparkok várható száma: legalább 600 db. Min. teljesítmény: legalább 300  MW...

Mezőgazdasági pályázat telephelyfejlesztésre

A pályázat kódja, elnevezése: Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása VP5-4.1.6-4.2.3-17 A támogatás célja A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek,...

Eszközbeszerzés pályázat Pest megyei vállalkozásoknak

A Kormány azért különített el forrásokat saját költségvetésének terhére, mert a mostani Európai Uniós pályázati rendszer Budapesttel együtt kezeli Pest megyét, holott gazdaságilag inkább tartozik a vidéki térséghez, mint a jól teljesítő fővároshoz. A 2018. január 31-i pályázatot a...