Szabad vállalkozási zóna

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása GINOP-1.2.9-20

Szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások 70%-os támogatása. 

MATERal Csoport, 2020. október 7.

Újra elérhető a pályázat 2021. nov. 9-től 2021. dec. 9-ig.

Pályázók köre

- a szabad vállalkozási zónákban működő kkv-k legalább fél éve
- 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti év
- átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő volt.

Jogi forma szerint:

  • egyéni vállalkozások
  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
  • szövetkezetek

Önállóan támogatható tevékenységek:

  • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
    Az eszközbeszerzés tevékenység költségének az esetleges ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés) költségével együtt el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
 A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés,
átalakítás, bővítés).
 Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt
elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 Képzés
 Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a
projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).

 Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át
érheti el, a maximális elszámolható költség a mindenkori bérminimum 1,5-szerese),
 Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele
tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének
legfeljebb 15%-át érheti el).
 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek
 Forgóeszköz

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
- szabad vállalkozási zónák településein minimum 2.000.000 forint, maximum
10.000.000 forint.
- azon belül ezeken a településeken 10.000.000-60.000.000 forint.

A támogatás maximális mértéke

Az összes elszámolható költség 70%-a,
ezeken a településeken 100% támogatás. 

Benyújtási határidő: A támogatási kérelmek benyújtására január 12. hétfő 12 órától 2021. február 12.
péntek 12 óráig van lehetőség.