VNT-2020

Újra indul a beruházás-ösztönző program.

MATERal Csoport, 2020. november 10.

Kik pályázhatnak?

- Közép- és nagyvállalkozások (Foglalkoztatotti létszám: 50 főtől)

Mire lehet pályázni?

Eszközbeszerzésre, immateriális javakra.

Pályázati feltételek

a) nyilatkozik, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő
vállalkozásnak, de a koronavírus járvány következtében azzá vált, vagy egyéb
pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak;
b) igazolja, hogy a koronavírus járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az
árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett;
c) nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható
gondossággal járt el;
d) nyilatkozik arról, hogy a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás
alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére;
e) nyilatkozik, hogy a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a beruházást.

Támogatás mértéke

2021. június 30-ig legalább nettó 150.000 euró értékű beruházást kell megvalósítani a pályázónak Magyarországon. A támogatás beruházási értéktől függően 30-50 %.

a) nettó 150.000 euró és nettó 300.000 euró közötti beruházás: a beruházás értékének 30%-a
b) nettó 300.001 euró és nettó 500.000 euró között beruházás: beruházás értékének 40%-a
c) nettó 500.000 euró feletti beruházás: a beruházás értékének 50%-a

Előleg

A támogatás 100%-os támogatási előlegként, egyösszegben, forintban kerül utalásra, a
támogatói okirat hatályba lépését (a biztosíték – felhatalmazó levelek – HIPA részére történő
rendelkezésre bocsátása) követő 60 napon belül a kiadott támogatói okiratban rögzített
számlaszámra.