×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.

Új Ginop pályázat 2022. január 17-én

A nyári Ginop Plusz pályázat mintájára jelenik meg januárban a GINOP Plusz 1.2.3.-21 pályázat, így lehetőség van arra, hogy aki lemaradt az előző pályázatról, indulhasson. Akik az előzőn nyertek, most nem indulhatnak.

MATERal Csoport, 2021. november 22.

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel

  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben 3 fő volt,

  • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

  • amelyek Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében, vagy az ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg fejlesztéseiket (kizárva a fejlettebb régiók: Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl. Közép-Magyarország).

A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben a jogosultsági ellenőrzés során, a tartalmi értékelés során, valamint az eredményességi mérés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek az adatai kerülnek figyelembevételre. A kiválasztott üzleti év későbbiekben történő módosítására nincs lehetőség.

Jogi forma szerint:

  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (Kft, Rt, Kkt, Bt), kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek

Támogatható tevékenységek bemutatása

Kötelezően megvalósítandó:

a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).

c) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. p) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

d) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

f) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

e) Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

A támogatás mértéke

70% támogatás, min 10 M - max. 215 M forint.

Benyújtási határidő:

A támogatási kérelem 2022. január 17. 08:00 órától 2022. január 24. 12:00 óráig nyújtható be.