Új Ginop pályázat 2022. január 17-én

A nyári Ginop Plusz pályázat mintájára jelenik meg januárban, így lehetőség van arra, hogy aki lemaradt az előző pályázatról, indulhasson. Akik az előzőn nyertek, most nem indulhatnak.

MATERal Csoport, 2021. november 22.

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel

  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben 3 fő volt,

  • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

  • amelyek Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében, vagy az ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg fejlesztéseiket (kizárva a fejlettebb régiók: Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl. Közép-Magyarország).

A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben a jogosultsági ellenőrzés során, a tartalmi értékelés során, valamint az eredményességi mérés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek az adatai kerülnek figyelembevételre. A kiválasztott üzleti év későbbiekben történő módosítására nincs lehetőség.

Jogi forma szerint:

  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (Kft, Rt, Kkt, Bt), kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek

 

Támogatható tevékenységek bemutatása

Kötelezően megvalósítandó:

a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).

c) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. p) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

d) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

f) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

e) Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

A támogatás mértéke

70% vissza nem térítendő támogatás, min 10 M - max. 215 M forint.

Benyújtási határidő:

A támogatási kérelem 2022. január 17. 08:00 órától 2022. január 24. 12:00 óráig nyújtható be.