Általános Szerződési Feltételek

A MATERal Group Innovációs és Koordinációs Kft. (adószám: 22618306-2-43, cégjegyzék szám: 01-09-936035 (továbbiakban: MATERal Group)) Partnerei részére 365 napon keresztül pályázatfigyelést vállal, továbbá a Partner által kiválasztott pályázat megírását a Partner által szolgáltatott adatok függvényében - külön szerződésben rögzített mértékű - sikerdíjét megírja és a megfelelő szervhez a pályázatot benyújtja.

MATERal Group vállalja, hogy a pályázat elkészítése előtt előszűrést végez Partnerével, melynek eredménye alapján megállapítja, hogy a Partner formailag megfelel-e az adott pályázat követelményeinek. Felek tisztában vannak azzal, hogy az előszűrés eredménye nem jelent mást, mint hogy a Megbízó alkalmas arra, hogy pályázatát a kiíró formailag befogadja. Az előszűrés eredménye a pályázati eredmény tekintetében nem ad jogalapot szavatossági jogok vagy kárigények érvényesítésére.

MATERal Group vállalja, hogy a Partner által megjelölt pályázatot/pályázatokat megírja, s ha MATERal Group hibájából a pályázatot elutasítják az adminisztrációs díjat visszafizeti garancia gyanánt. Továbbá ha forráshiány miatt utasítják el a pályázatot, azaz vis major áll fönn, a Partner nem köteles sikerdíjat fizetni.

MATERal Group a szakmának megfelelően biztosít interaktív szakmai multimédiás anyagokat, és a szakmához kapcsolódó egyéb kiadványokat, eseti értesítéseket, amelyeket postai, vagy elektronikus úton juttat el a Megbízó részére. Továbbá pályázati felmérő adatlapokat (ezek lehetnek: Európai Uniós eszközbeszerzési adatlap, TÁMOP „Munkahelymegőrző” felmérő adatlap, Európai Uniós Mikrohitel program portfóliója).

Kapcsolattartás

MATERal Group vállalja, hogy a szerződött idő alatt a Megbízó részéről felmerülő szakmai, jogi kérdésekre 48 órán belül reagál, és legjobb tudása, szakmai tapasztalata alapján megválaszolja azokat.

A szerződés időtartama és létrejötte

A szerződés 365 napig van érvényben, a szerződés ideje a Partner kérésére meghosszabbítható, vagy újraköthető.

A szolgáltatás ellenértéke

Az éves szolgáltatás teljes adminisztrációs díját az aktuális adóváltozásokhoz és fenntartási költségekhez igazodva állapítjuk meg.
Az éves program a szakmai kezdő csomag átvételekor indul. A szakmai kezdő csomagban található anyagok a következők:

  • Multimédiás Szakmai publikációk
  • 2 db szakmai pályázati adatlap (eszközbeszerzésre, költségcsökkentésre vonatkozó adatlap)
  • Gazdasági tükör kalendárium

Garancia

A pályázatok, támogatások határidő-változásából adódó kellemetlenségekért, illetve pályázat meg-nem-jelenéséért, új pályázati kiírás megjelenéséért, annak időpontjáért MATERal Group felelősséget nem vállal.
A garancia abban az esetben érvényes, ha a pályázathoz, támogatáshoz szükséges információt, árajánlatokat, engedélyeket, stb. a Megbízó hiánytalanul a MATERal Group rendelkezésre bocsátotta a kéréstől számítva 3 munkanapon belül.

Adatvédelem

A személyi adatok és a vállalkozással kapcsolatos információ, elektronikus, telefonos, illetve levélben történő egyeztetése után, kizárólag a MATERal Group szervezetein belül kerül felhasználásra (szerkesztőség, logisztika, a KKV Információs Központot képviselő gazdasági szakemberek, pályázatíró partnerek). A személyhez és vállalkozáshoz kapcsolódó adatokat 1992. évi LXIII. törvény értelmében bizalmasan kezeljük.