Kisboltok támogatása pályázat

A támogatás célja a 2000 fő vagy ennél kevesebb állandó lakosságszámmal rendelkező
kistelepülésen napi fogyasztási cikket értékesítő üzletek létrehozásának és/vagy működésének
támogatása.

MATERal Csoport, 2021. március 19.

Támogatás nyújtható:
1. olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy akár szövetkezet részére, amely a
kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő már
meglévő üzletet üzemeltet, és az üzlet főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes
kereskedelem
2. új üzlet nyitására támogatás adható az olyan már működő vagy akár újonnan induló
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen
kiskereskedelmi tevékenység keretében vállalja napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet
üzemeltetését ott, ahol ilyen üzlet a kérelem beadásakor (jegyző igazolása alapján) még
nem működik.
Induló vállalkozásnak minősül:
- az a kisvállalkozás, amely a tőzsdén nem vagy legfeljebb 5 éve került bejegyzésre és
- még nem történt osztalékfizetés, valamint
- nem egy korábbi vállalkozás tevékenységét vette át és nem összefonódás útján jött létre
Támogatható tevékenységek:
1. Az üzlet külső és belső felújítása, ideértve az épületgépészeti korszerűsítést is; bővítése,
építése; akadálymentesítése.
2. Eszközbeszerzés, ami a kiskereskedelmi tevékenység (az üzlet felszerelése) és a támogatási
kérelemben vállalt egyéb szolgáltatás (közösségi tér, postai szolgáltatás, vény nélküli
gyógyszer forgalmazás) folytatásához szükséges. Ilyen lehet különösen a berendezési
bútorzat, melegentartó eszköz, hűtőpult, hűtő, feldolgozógép, sütő, kelesztő gép,
pénztárgép, számítógép, POS terminál, illetve az elektronikai eszközökhöz kapcsolódó
immateriális javak (szoftver, licenc díj) beszerzése.
3. Képzés támogatása, ami az üzlet és a vállalt szolgáltatás hatékony üzemeltetése érdekében
indokolt.
4. Ingatlanvásárlás, azaz a támogatott üzletnek helyet adó ingatlan adásvétele (a vételár
támogatása).
5. Munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás Az üzletben alkalmazott
személy munkabéréhez kapcsolódó munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott
támogatás. A kérelemhez az igénylőnek csatolnia kell az általa vállalt foglalkoztatottak
számára, a munkaidőre és a munkabérre vonatkozó adatokat tartalmazó nyilatkozatát.
Támogatás mértéke:
Támogatható tevékenység Mérték / Intenzitás Igénybe vehető támogatás
Az üzlet külső és belső
felújítása, épületgépészeti
korszerűsítése, bővítése,
építése, akadálymentesítése

Az elszámolható költség
legfeljebb 80%-a, de maximum
50 000 000 forint

Maximális: A
támogatáshalmozási szabályok
figyelembevételével (a
támogatások összeadódnak).

Eszközbeszerzés és Képzés: A
szolgáltatás folytatásához

Az elszámolható költség
legfeljebb 75%-a, de maximum

Maximális: A
támogatáshalmozási szabályok

szükséges eszközök,
berendezési bútorok és képzés

12 000 000 forint figyelembevételével (a
támogatások összeadódnak).

Ingatlanvásárlás Legfeljebb a vételár 50%-a, de
maximum 5 000 000 forint.

Maximális: A
támogatáshalmozási szabályok
figyelembevételével (a
támogatások összeadódnak).

A munkabérhez
kapcsolódóan, a munkáltatót
terhelő közterhek
megfizetéséhez nyújtott
támogatás

Munkabér függvénye. Az
érintett foglalkoztatott után
fizetendő, a munkáltatót
terhelő járulékok adott évre
számított összege.

Maximális: A
támogatáshalmozási szabályok
figyelembevételével (a
támogatások összeadódnak).

A támogatás nyújtásának feltétele a sajt forrás rendelkezésre állásának igazolása.
Az önerő mértéke a támogatási jogcímek alapján eltérő. Minimális önerő: a beruházás
összértékének 20%-a.
Induló vállalkozás esetén igénybe vehető jogcímek:
- Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás
Meglévő vállalkozás esetén igénybe vehető jogcímek:
- Csekély összegű támogatás
- Csekély összegű közszolgáltatási támogatás
- Regionális támogatás
- Energiahatékonysági célú beruházási támogatás
- Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás
- Hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás
- Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához nyújtható támogatás
A pályázat benyújtása:
A regisztrációt követően, az egyedi kérelem benyújtása a NIR elektronikus rendszerén keresztül
lehetséges. A NIR elérése: a www.bgazrt.hu oldalon keresztül lehetséges.