eszközbeszerzés

A támogatás célja

A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál
új vagy lényegesen módosított...

Kevesen tudják, de ezek a programok is tartalmaznak nem csekély összegű vissza nem térítendő támogatást, csak nem egyszeri, nagy összegű kifizetésként (mint a pályázatoknál), hanem jelentős kamattámogatást foglalnak magukban. 

Szinte bármire fordíthatók: a klasszikus ...

Az Európai Unió egyik legfontosabb fejlesztési területe az élelmiszeripar, melyet a magyar kormány ugyancsak kiemelt ügyként kezel belföldön. 
Az élelmiszeripar az egyik legfontosabb fejlesztési terület hazánkban rövid és hosszú távon is, az...

A pályázaton 50 és 249 fő között foglalkoztató vállalkozások indulhatnak, melyek beruházás élelmiszeripari tevékenységre irányul (gyártás, feldolgozás, vágóhíd stb.).

1 teljes üzleti év szükséges és legalább akkor előző évi árbevétel, amekkora a...

A Kormány azért különített el forrásokat saját költségvetésének terhére, mert a mostani Európai Uniós pályázati rendszer Budapesttel együtt kezeli Pest megyét, holott gazdaságilag inkább tartozik a vidéki térséghez, mint a jól teljesítő fővároshoz.

A 2018. január 31-i...

Kik indulhatnak?

Mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 • amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel,
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő volt,
 • amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.
 • kettős...

 Támogatást igényelhetnek erdőgazdálkodók, erdészeti szolgáltatók és termelők. 

A támogatás 50%-os, maximálisan igényelhető összeg: 100 M FT.

Kik pályázhatnak?

1.) Erdőgazdálkodásban alkalmazott gépek, eszközök beszerzése esetében támogatási kérelmet...

Norvégia 2025-től tervezi ezt megtenni, Németország 2030-tól. Magyarországon is vannak erőfeszítések arra nézve, hogy felpörögjön a villanyautók piaca.

A kormány nemrég két pályázatot is kiírt annak érdekében, hogy szítsa az érdeklődést a ...

A pályázat hivatalos kódja: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Támogatás mértéke 

 • Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban 50% 
 • Közép-Dunántúl régióban...

A felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és...

 1. Kapacitásbővítés pályázat - GINOP 1.2.2.
 2. Élelmiszer-feldolgozás pályázat - VP-3-4.2.1-15
 3. Mezőgazdasági pályázatok: állattartás, kertészet, erdészet, fiatal gazda - VP2-6...

A pályázat kódja: VP2-4.1.1.1-16

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

Mire lehet pályázni?

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása

a...

A pályázat kódja: VP2-4.1.1.1-16

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt...

Pályázhatnak

 • mezőgazdasági termelők
 • nem mezőgazdasági termelők (min. 1 lezárt üzleti évvel), élelmiszer-feldolgozás TEÁOR-ral

Célok

 • eszközbeszerzés, új gépek beszerzése
 • telephelyfejlesztés, építés
 • ...

Hivatalos megnevezés: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

50 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-1000 db.

Pályázók köre...

Borászati fejlesztése (4.2.2.)

Mit támogat?

 • borászati gépek, technológiai fejlesztést
 • megújuló energiaberuházást

Kiket támogat?

 • mezőgazdasági termelőt (min. 6000 Eur STÉ)
 • ...

Kertészet-fejlesztés (4.1.3.)

Mit támogat?

 • telephelyfejlesztés
 • eszközbeszerzés
 • ültetvénytelepítés és-korszerűsítés
 • energetika

Kiket támogat?

 • Mezőgazdasági termelőt vagy fiatal mezőgazdasági...

Élelmiszer-feldolgozás fejlesztése (4.2.1., 4.2.2.)

Mit támogat?

 • technológiai fejlesztést
 • értéknöveléssel összefüggő fejlesztéseket
 • piacra jutást
 • kapacitásbővítést: eszközbeszerzés, telephelyfejlesztés
 • anyag-, energia-,...

Állattenyésztési (4.1.1.) és kertészeti (4.1.3.) ágazat fejlesztése, kisméretű terménytárolók és szárítók beruházásai (4.1.2.)

Kiket támogat?

 • Mezőgazdasági termelőt vagy fiatal mezőgazdasági termelőt 
 • Mezőgazdasági termelők egy csoportját

Feltétel:

...

Erdészeti technológia, termékfeldolgozás és értékesítés fejlesztése (8.6.1.)

Mit támogat?

 • erdőgazdálkodási munkákhoz használt általános és speciális gépbeszerzést
 • erdei termékek feldolgozását

Elszámolható költségek:

...