Aktuális pályázatok

Mire érdemes pályázni?

A MATERal Csoport partnerek által pályázat útján leggyakrabban megvásárolt eszközök és fejlesztési területek.

Elektromos autó pályázat

A jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” (https://elektromobilitas.ifka.hu/hu/page/merchants) szereplő kereskedőtől beszerzett elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzéséhez nyújtható támogatás.A támogatás mértéke: 1....

Turisztikai pályázat magánszálláshelyek fejlesztésére

Egyéb szálláshelyek 100 ezer és 8 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásra nyújthatnak be igényt, szobánként legfeljebb 1 millió forintra. Önerő nem szükséges. Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – magán szálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése - TFC-M-1.1.2-2020...

Turisztikai pályázat magánszálláshelyek fejlesztésére

Egyéb szálláshelyek 100 ezer és 8 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásra nyújthatnak be igényt, szobánként legfeljebb 1 millió forintra. Önerő nem szükséges. Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – magán szálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése - TFC-M-1.1.2-2020...

Új pályázat nyílik nyáron állattartóknak és kertészeknek

50 milliárd forint értékben írnak ki a teljes állattenyésztési ágazatot felölelő felhívást a haszonállatokat tartóknak állattartó telepeik megújítására. Mire lehet pályázni állattartóknak? Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására...

Magyar Falu Program: Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása

A rendelkezésre álló forrás 1000000000 forint.Önállóan támogatható tevékenységek ...

Magyar Falu Program: Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás

A rendelkezésre álló forrás 9.000.000.000 forint.Önállóan támogatható, tevékenységek
 • ...

Újra pályázat Budapesten és Pest megyében: eszközbeszerzés, telephelyfejlesztés 70% támogatással

Pályázat megnevezése: A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása - VEKOP-1.2.6-20 Pályázók köre Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
 • amelyek rendelkeznek legalább egy – a 2019. évre vonatkozó –...

Új telephelyfejlesztés pályázat júniustól 70% támogatással

A pályázat címeA mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása - GINOP-...

Állattartó pályázat 2020: baromfi- és sertéstelepek fejlesztése

Mire lehet pályázni? 1. A járványvédelemhez kapcsolódó építéssel járó tevékenységek - Állattartó telepi épületek, építmények építése, kialakítása, felújítása, átalakítása. 2. Építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése - Állatbetegségek kockázatát csökkentő...

KKV START INNOVÁCIÓ pályázat

Elszámolható költségek
 • projektkoordináció,
 • szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei,
 • szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei,
 • K+F szolgáltatás,
 • anyagköltség, piacra jutás költségei, valamint új eszközök...

MAGYAR FALU PROGRAM 2020

2020-ban hétmilliárd forint keretösszegben lehet pályázni
 • orvosi szolgálati lakás építésére,
 • orvosi rendelők építésére és felújítására,
 • orvostechnikai eszközök beszerzésére.
A Magyar Falu Programban érintett valamennyi település pályázhat, és igényelhet 30-125...

A települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek fejlesztése (KEHOP-3.1.1)

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekI. Megelőzés o újrahasználati központok, mint például meglévő hulladékudvarok fejlesztése, vagy önállóan létesítésre kerülő újrahasználati központok, építési tevékenység nélkül; II. A közszolgáltatás keretében végzett gyűjtéshez szükséges...

Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (TOP-6.3.3-16)

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekÖnállóan támogatható tevékenységekA) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével. a) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén)...

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP-3.1.1-15)

Támogatható tevékenységek bemutatásaÖnállóan támogatható tevékenységek:A) Kerékpárosbarát fejlesztés a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével. b) Települések, vagy...

Új pályázatok 2020-ban

2021-ig lehet pályázni a kkv-k legnépszerűbb pályázatára a GINOP 5.2.4-19 kódú pályázatra. Részletek:Mire lehet pályázni?
 • új munkaerő bér és járulékaira (Szja, Nyugdíjjárulék, szakképzési h.járulás )
 • Szochó + egészségbiztosítási járulék
 • A pályázó...

Felhívás regionális ivóvízellátó hálózatok átalakítására, fejlesztésére (KEHOP-2.1.6)

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekÖnállóan támogatható tevékenységek A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  Az ivóvízhálózat hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, módosítása, mint pl. hálózatfejlesztés,...

Állami tulajdonú sportlétesítmények energetikai fejlesztése (KEHOP-5.2.12.)

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekÖnállóan támogatható tevékenységek A felhívás keretében az alábbi beruházási/építéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak önállóan: Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: I. Az épületek hőtechnikai adottságainak...

Foglalkoztatásbővítés ösztönzése pályázat 70% támogatással

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a kisvállalkozás esetén, 60%-a középvállalkozás esetén. Becsült bérköltségként legfeljebb a garantált bérminimum másfélszeres összegéhez tartozó teljes bérköltség vehető figyelembe. Minimum 3 fő, maximum 15 fő...

Munkásszállás építése pályázat vállalkozásoknak

Legalább 80 fő férőhelyes szállások fejlesztésére lehet pályázni.Önerő: legalább 40% önerővel kell rendelkezni. Rendelkezni kell az anyagi kötelezettségek teljesítéséhez biztosítékkal (pl. már meglévő ingatlanfedezet).Kötelező vállalás:
 • a munkásszállás...

Önkormányzati pályázat infrastruktúra-fejlesztésre

A pályázat kódja, megnevezése:TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Mi pályázható? A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével. a) Belterületet védő övárok-rendszer,...