Aktuális pályázatok

Mire érdemes pályázni?

A MATERal Csoport partnerek által pályázat útján leggyakrabban megvásárolt eszközök és fejlesztési területek.

Pályázat cégeknek hátrányos helyzetű településeken

A pályázat 5 milliárd forinttal keretösszeggel válik elérhetővé hamarosan. A pályázati felhívás várhatóan hasonló lesz a válságkezelő GINOP/VEKOP pályázathoz, a támogatási összeg vissza nem térítendő lesz és nem feltételekhez kötött, de ehhez a pályázat megvalósítási helye hátrányos helyzetű...

Októbertől újra pályázhatnak a kertészetek

Támogatást igénylők köreMezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy: A) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal...

Újra elérhető lesz kisgazdálkodóknak a 100%-os pályázat.

Támogatást igénylők köreJelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:a) életvitelszerű tartózkodási...

2021-ben is megnyílik az állattartó telepek támogatása

Támogatást igénylők köreMezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy: A) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal...

Egészségügyi gyártókapacitások fejlesztése

Mit támogatnak?Egészségügyi termékek gyártását.Milyen költségek lesznek elszámolhatók?Valószínűsíthetően: - új beruházás/új tevékenység bevezetéseként zöld mezős beruházás - meglévő kapacitások bővítése

Új pályázat: külpiacra jutás támogatása

Az új világjárvány nyomán kialakuló új  világgazdasági korszak lehetőségeket és kihívásokat is tartogat az olyan országoknak, mint Magyarország, ahol az export a gazdaság teljesítménye szempontjából abszolút meghatározó szereppel bír. Éppen ezért a kormány új támogatási programot indít azoknak a...

Szállodafejlesztési pályázat Pest megyében

A program keretében 2 milliárd forint értékben, 60 és 300 millió forint közötti támogatások igényelhetők, amelyek a szálláshelyi szolgáltatások színvonalának emelésére, infrastrukturális fejlesztésekre használhatók fel, de fejleszthető a szálláshelyek üzemeltetése és hatékonysága is. Mire lehet...

Csemetekertek gépbeszerzése pályázat, traktor beszerzése

A támogatás célja A hazai jó minőségű erdészeti szaporítóanyag iránt mutatkozó fokozódó kereslet kielégítéséhez, valamint az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat versenyképességének fenntartásához, fokozásához szükséges új gépek, eszközök beszerzése vagy minőségi cseréje jelentős terheket...

Határon túli fióktelep, kapcsolt vagy partner vállalkozás fejlesztése 2020

A konstrukció célja a COVID-19 járvány megjelenése miatt nehéz helyzetbe került, határon átnyúló együttműködésben résztvevő vállalkozások beruházásainak támogatása a meglevő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése céljából.Pénzügyi feltételek: A megvalósítandó projekt vissza...

Elektromos autó pályázat

A jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” (https://elektromobilitas.ifka.hu/hu/page/merchants) szereplő kereskedőtől beszerzett elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzéséhez nyújtható támogatás.A támogatás mértéke: 1....

Turisztikai pályázat magánszálláshelyek fejlesztésére

Egyéb szálláshelyek 100 ezer és 8 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásra nyújthatnak be igényt, szobánként legfeljebb 1 millió forintra. Önerő nem szükséges. Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – magán szálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése - TFC-M-1.1.2-2020...

Turisztikai pályázat magánszálláshelyek fejlesztésére

Egyéb szálláshelyek 100 ezer és 8 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásra nyújthatnak be igényt, szobánként legfeljebb 1 millió forintra. Önerő nem szükséges. Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – magán szálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése - TFC-M-1.1.2-2020...

Új pályázat nyílik nyáron állattartóknak és kertészeknek

50 milliárd forint értékben írnak ki a teljes állattenyésztési ágazatot felölelő felhívást a haszonállatokat tartóknak állattartó telepeik megújítására. Mire lehet pályázni állattartóknak? Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására...

Magyar Falu Program: Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása

A rendelkezésre álló forrás 1000000000 forint.Önállóan támogatható tevékenységek ...

Magyar Falu Program: Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás

A rendelkezésre álló forrás 9.000.000.000 forint.Önállóan támogatható, tevékenységek
  • ...

Újra pályázat Budapesten és Pest megyében: eszközbeszerzés, telephelyfejlesztés 70% támogatással

Pályázat megnevezése: A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása - VEKOP-1.2.6-20 Pályázók köre Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
  • amelyek rendelkeznek legalább egy – a 2019. évre vonatkozó –...

Új telephelyfejlesztés pályázat júniustól 70% támogatással

A pályázat címeA mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása - GINOP-...

Állattartó pályázat 2020: baromfi- és sertéstelepek fejlesztése

Mire lehet pályázni? 1. A járványvédelemhez kapcsolódó építéssel járó tevékenységek - Állattartó telepi épületek, építmények építése, kialakítása, felújítása, átalakítása. 2. Építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése - Állatbetegségek kockázatát csökkentő...

KKV START INNOVÁCIÓ pályázat

Elszámolható költségek
  • projektkoordináció,
  • szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei,
  • szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei,
  • K+F szolgáltatás,
  • anyagköltség, piacra jutás költségei, valamint új eszközök...

MAGYAR FALU PROGRAM 2020

2020-ban hétmilliárd forint keretösszegben lehet pályázni
  • orvosi szolgálati lakás építésére,
  • orvosi rendelők építésére és felújítására,
  • orvostechnikai eszközök beszerzésére.
A Magyar Falu Programban érintett valamennyi település pályázhat, és igényelhet 30-125...