×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.
Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program feldolgozóipari kkv-knak

Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program feldolgozóipari kkv-knak

Új pályázat érkezik feldolgozóipari kkv-k számára 2022. október 20-án

MATERal Csoport, 2022. október 6.

Az energiaköltségek (földgáz, villamosenergia, illetve távhő) támogatására, illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz szükséges önerő támogatására lehet pályázni.

Ki pályázhat?

Minden olyan mikro-, kis- és középvállalkozás, amelynek

  • fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik.

  • 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevételének 2%-át.

  • 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

A támogatási kérelmek benyújtása 2022. október 20.- december 15. között lehetséges. 

Kötelező vállalások:

A támogatásban részesülő kkv-nak vállalnia kell, hogy

  • a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére, és

  • végrehajt legalább egy energiahatékonysági beruházást legkésőbb 2024. december 31. napjáig.

Mire lehet pályázni?

A. komponens (kötelezően megvalósítandó elem): Energiaköltség növekmények fedezésére vissza nem térítendő közvetlen támogatásként. 

B. komponens (opcionálisan igénybe vehető elem): Energiahatékonysági beruházásra, melyhez hitel vehető fel.

Mi számolható el és mekkora támogatás igényelhető?

A. komponens esetén: A 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz és/vagy villamosenergia és/vagy távhő havi átlagárak növekménye, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással (a továbbiakban: teljes elszámolható költség). A támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50%-a.

B. komponens esetén: A pályázatban kötelezően megvalósítandó energiahatékonysági beruházáshoz Széchenyi Beruházási Hitel vehető fel. A hitel önerőből és minimális saját forrásból áll. A támogatás összege a támogatást igénylő hitelszerződésében meghatározott nettó összköltségéhez az önerő max. 15%-a.

Ez a komponens akkor vehető igénybe, ha a vállalkozás:

  • részesül energiaköltség-növekmény támogatásban (A. komponens szerint) és erről Támogatói Okirattal rendelkezik.

  • az energiahatékonysági beruházás megvalósításához a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belüli hitelt vesz fel, azaz rendelkezik hatályos beruházási hitelszerződéssel (a hitel éves kamata 0,5%).

Igényelhető maximális támogatás összege: maximum 500 000 EUR-nak megfelelő forint, ha válságtámogatásként, és maximum 200 000 EUR-nak megfelelő forint, ha de minimis támogatásként veszi igénybe a vállalkozás.

Támogatási időszak: a 2022. október 1. és 2022. december 31. közötti időszak. Támogatási kérelmet a különböző hónapokra (október, november, december) külön-külön, a tárgyhónapot követően is be lehet nyújtani, de lehetőség van több hónapra vonatkozó támogatási igény egyszerre, a támogatással érintett hónapokat követően történő benyújtására is.