×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.

Megjelent a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése pályázat

Támogatás nyílik a Fiatal gazda pályázathoz hasonló igénylési feltételekkel, 3000 és 6000 STÉ közötti üzemmérettel -

nem csak fiatal gazdáknak. 

A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16

Kik pályázhatnak?

Támogatás nyílik a Fiatal gazda pályázathoz hasonló igénylési feltételekkel, 3000 és 6000 STÉ közötti üzemmérettel -

nem csak fiatal gazdáknak. 

A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16

Kik pályázhatnak?

Mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely a pályázat benyújtásának időpontjában:

  • 1. főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet, amennyiben a megelőző naptári évben az Standard Termelési Érték (STÉ) eléri a 3000 euró értéket, de nem haladja meg a 6000 eurót. Amennyiben a pályázónak, nincs megelőző három év átlagában árbevétele, úgy csak az előző naptári év árbevételét kell feltüntetni. A projekt lezárásáig a kedvezményezett köteles főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet minősítését fenntartani.

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

Kötelezettségek
1. Az üzleti tervben vállalt (legfeljebb négy éves) időszak elteltével, legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meg kell, hogy haladja a 6000 euro STÉ értéket, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenységből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele a 6000 eurót.

A támogatás mértéke, összege
1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.
3) Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.
4) A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető.