×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása

2023. március 1-től új pályázat jelenik meg mezőgazdasági termelőknek. Pályázat kódja: VP3-3.1.1-22.

MATERal Csoport, 2023. január 24.

A támogatás célja, hogy erősítse a termelők biztosabb integrációját az élelmiszerláncba, és az Európai Unió és Magyarország által elismert minőségrendszerek és az azok keretében előállított termékek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében.

Mire lehet pályázni?

A) célterület: uniós minőségrendszerekhez való csatlakozásra, amelyek megfelelnek az Európai Bizottság elektronikus nyilvántartásaiban szereplő oltalom alatt álló elnevezéseknek, úgy mint: mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, szeszesitalok és borok földrajzi árujelzői (eredetmegjelölések, földrajzi jelzések, és a hagyományos különleges termékek), ökológiai termékek.

B) célterület: nemzeti minőségrendszerekhez való csatlakozásra, amelyek megfelelnek a Mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszereknek és az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszerek nemzeti elismeréséről szóló 26/2018 (X. 1.) AM rendeletnek.

C) célterület: a nemzeti elismerési rendelet alapján elismert és az 1535/2015/EU irányelv szabályai szerint notifikált terméktanúsítási rendszerekhez való csatlakozásra. Ezeket az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszereket az AM tartja nyilván.

Mekkora összegre lehet pályázni?

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 5000 eurónak megfelelő forintösszeg/termelő, illetve csoport/5 év.

Ki pályázhat?

A támogatás igénybevételére azok a mezőgazdasági termelők, illetve ezen termelők csoportjai jogosultak, akik:
- a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legfeljebb 5 éve vesznek részt minőségrendszer(ek)ben (beleértve az ökológiai termelést is), vagy
- a támogatási kérelem benyújtását követően kívánnak azokhoz csatlakozni.