Eszközbeszerzés pályázat 2017-2018

Új eszközbeszerzés pályázat jön!

Építőiparnak, erdészeknek, gyártóknak, orvosoknak új, innovatív eszközökre lehet pályázni 2017. nov. 30-tól.

Káposztás János, 2017. október 5.

Kik indulhatnak?

Mikro-, kis-, és középvállalkozások,

  • amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel,
  • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő volt,
  • amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.
  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok. (Kft, Nyrt., Zrt., Kkt., Bt.)

Támogatható tevékenységek 

  1. Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
  2. Immateriális javak beszerzése: szoftver, gyártási licenc vagy know-how.

A projekt területi korlátozása

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 15.000.000
Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.

Előleg igénylése

A maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 75 %-a.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. november 30 – 2018. január 31-ig lehetséges.