mezőgazdaság

Kik pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelők 6000 euró STÉ üzemmérettel.

Mire lehet pályázni?

I. Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek kialakítása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás...

A támogatáson mezőgazdasági vállalkozások indulhatnak.

A kormány támogatja, hogy a  mezőgazdasági vállalkozások, őstermelők kisteljesítményű erőművekből álló napelemfarmokat hozzanak létre.

A támogatott napelemparkok várható száma: legalább 600 db.
Min. teljesítmény: ...

A pályázat kódja, elnevezése: Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása VP5-4.1.6-4.2.3-17

A támogatás célja

A...

Megvalósítható beruházások:

1. Energia-megtakarítással járó halfeldolgozási eljárások támogatása.
2. A munkabiztonságot, a higiénés, egészségügyi és a munkakörülményeket javító halfeldolgozási
beruházások támogatása.
3. A fő halfeldolgozási tevékenység során keletkező...

- a minimálisan igényelhető területnagyság 1 ha egybefüggő halastó/haltermeléssel hasznosított víztározó terület, amelynek üzemeltetési engedélyében elsődleges hasznosítási irányként a haltermelés szerepel;

- a támogatást igénylő a támogatási kérelemmel érintett halastó/haltermeléssel...

A pályázat hivatalos kódja: VP2-4.1.3.5-16

Ki pályázhat? 

Mezőgazdasági termelők, amennyiben:

  • legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek
  • árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

Jelen felhívás...

A felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és...

Ennek keretén belül eszközbeszerzés, telephelyfejlesztés és energetikai beruházás támogatott.

A pályázatok benyújtására 2016. szeptember 12. napjától van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft.

...

A pályázat kódja: VP2-4.1.1.1-16

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

Mire lehet pályázni?

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása

a...

A szarvasgomba-telepítési pályázat várhatóan márciusban kerül kiírásra.

Vidékfejelsztési Programban hektáronként 2013 euró összegre (faültetésre) lehet pályázni, illetve kiegészítő támogatásként maximum 3225 euró igényelhető...

A pályázat célja a kertészet korszerűsítése, üveg- és fóliaházak létesítése.

Valamint energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével.

A pályázat kódszáma: VP-2-4.1.3.1.-16

Mire lehet pályázni?

a) új üvegházak (...

Támogatás nyílik a Fiatal gazda pályázathoz hasonló igénylési feltételekkel, 3000 és 6000 STÉ közötti üzemmérettel -

nem csak fiatal gazdáknak. 

A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16

Kik pályázhatnak?

Mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági...

Fejlődőképes mezőgazdasági kisüzemek termelési korszerűsítését és a jövedelem és a foglalkoztatás bővítését támogatja.

Ki pályázhat?

Mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdaság termelő, amennyiben:

  • a mezőgazdasági termelési...

A felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak.

A felhívás keretében támogatást kaphatnak azok a mezőgazdasági termelők, akik a jogszabályi határidő lejártáig nem tudták megvalósítani az előírásoknak megfelelő...

Az "agrár-környezetgazdálkodási kifizetések" támogatás (AKG) olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer.

A résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják. Rendelkezésre áll 158,6 MRD Ft...

Elindul idén is a tanyaprogram. Különböző célokra lehet igényelni 75-100%-os támogatást.

A várható pénzügyi keret 1,495 milliárd forint.

1. célterület: Település-és térségfejlesztés

Az 1. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető...

A pályázat keretösszege:
10 MRD Ft, melynek legalább 50%-a kisértékű gépbeszerzésre fordítandó.

A támogatási mértéke
Az elszámolható költség 35%-a. Kivéve - ha az ügyfél lakóhelye vagy székhelye hátrányos helyzetű településen...

Pályázat decembertől: mikro-, kis-középvállalkozások, őstermelők, egyéni vállalkozók, és kezdők is indulhatnak.

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter jelentette be a pályázat megnyitását tegnapi nappal a kiskunfélegyházi sajtótájékoztatón.

Tájékoztatása szerint a...

Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási képzések támogatása október 31-ig.

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ÚMVP Képző Szervezet által a támogatási rendelet alapján megvalósított, a VM által előírt képzési programoknak megfelelő, felnőttképzési szerződésbe foglalt támogatott...