Munkahelyteremtő pályázat 2012-ben a Regionális Munkaügyi Hivatalokban

A kiemelkedő érdeklődés miatt az előző évi keretösszeg kétszerese, 10 milliárd Ft áll a pályázók rendelkezésére.

Geldmárk András, 2012. február 8.

A kiemelkedő érdeklődés miatt az előző évi keretösszeg kétszerese, 10 milliárd Ft áll a pályázók rendelkezésére.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a mikro-, kis- és középvállalkozások számára újra munkahelyteremtő beruházási pályázatot hirdet. A pályázatokat a beruházás helye szerinti fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központjához 2012. február 8-tól 2012. március 30-ig lehet benyújtani.

A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV
A pályázati program alapján 10 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére.
Ezen keretösszegből 600-800 KKV-nál várhatóan 5300-5500 új munkahely létesíthető, továbbá legalább tízezer már meglévő munkahely megőrzése is segíthető. A pályázat alapján csak induló beruházás támogatható.
A pályázók köre
A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV1-k vehetnek részt.

Nem vehet részt a pályázaton

  • amely cég jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
  • ha már megkezdett beruházást folytatna
  • az a vállalkozás, akinek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve ha részletfizetési engedményt kapott,
  • a cég, aki a korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegte,
  • a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,
  • ha nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak; jogszabály: 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározottaknak,
  • aki nem felel meg az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvénnyel, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénnyel (460. §), valamint a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelettel bevezetett feltételeknek, tehát a pályázat benyújtásának időpontjáig nem hajtotta végre az e törvény szerinti béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója esetében.

A beruházást legkésőbb 2012. november 30-ig befejezi, és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását benyújtja.legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet.
A pályázat benyújtásának feltétele a megfelelő fedezetet felajánlása, mely lehet: bankgarancia, ingatlan.
Elszámolható költségek: új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése.
A támogatás mértéke:
Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,4 millió Ft/új munkahely. Az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan:
a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben1, településeken valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy
b) amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft2,
c) amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,
d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft,
e) amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában3 valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft.
Így a pályázó új munkahelyenként 2,5 millió Ft mértékű fajlagos támogatást igényelhet, akkor, ha az alpontoknak is megfelel.