Munkahelyteremtés ösztönzése uniós forrásból

A szezon kezdetkor rendkívüli segítség munkáltatóknak bértámogatás formájában.

Geldmárk András, 2012. március 27.

A szezon kezdetkor rendkívüli segítség munkáltatóknak bértámogatás formájában.

Mikro-, kis és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása (GOP-2012-2.2.4)

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 9 milliárd forint a 2012-13. évre.

A támogatott pályázatok várható száma a 2012-13. évben: 1000-3000 db.

Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)
Pályázhatnak Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező
a.a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
a.b) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
a.c) külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe, amennyiben kettős könyvvitelt vezet,
a.d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

akik mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

Kizáró okok:
1. Ha bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.221) teszi ki.
2. halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai
3. az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások
4. acélipar és szénipar vállalkozásai
5. szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében
6. nehéz helyzetben lévő (saját tőkeIparági korlátozás: turisztikai attrakció, szálláshely, szintetikus-szálipar, közúti-, vasúti, vízi-, légi és tengeri szállítási ágazat.

A vállalkozás gazdasági mutatói szerint nem nyújtható támogatás azon pályázó részére aki, vagy amely:
a) nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, és
b) nem rendelkezik a 2011. évre vonatkozóan lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott) teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
c) jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét.

Területi korlátozás:
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.
A megvalósulás helye jelen pályázati kiírás esetében a pályázó azon székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet, ahová a projekt keretében alkalmazásra kerülő új munkavállaló bejelentésre kerül. A munkavégzés helyét az új munkavállaló munkaszerződésében megjeleníteni szükséges.
Nem támogatható Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A pályázó kötelezettségei:
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám (2011 éves átlagos statisztikai állományi létszáma) alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) ÉS
A pályázónak legalább egy új munkahely teremtését kell vállalnia a projekt keretében, továbbá vállalnia kell, hogy a támogatott új munkahelyet/munkahelyeket a bázislétszámhoz (megtartott munkahelyek száma) képest nettó növekményként a kötelező fenntartási időszak alatt fenntartja.

A támogatás maximális mértéke és összege:
A GOP-2011-2.2.4 pályázati kiírás keretében:
Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50 %-a .

Támogatás összege:
Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft, de maximum:

Támogatható tevékenységek:
Új munkavállalók foglalkoztatása a projekt megkezdést követően, az első 6 hónapban újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozóan (12 hónapra).

Elszámolható költségek:
Az újonnan felvett munkavállalók alapbére és járulékai az első 12 hónapra Csekély összegű támogatásként

Megkezdés:
A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon saját felelősségre megkezdhető.

Beadási határidő
A pályázatok benyújtása 2012. április 16-tól 2012. december 31-ig lehetséges.