×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.

Mikrovállalkozások fejlesztése

Mikrovállalkozások mesés támogatása: ingatlan-, eszközvásárlás 90%-al.

Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M; KMOP-2011-1.2.1/M

MATERal Csoport, 2011. január 20.

Mikrovállalkozások mesés támogatása: ingatlan-, eszközvásárlás 90%-al.

Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M; KMOP-2011-1.2.1/M

Pályázhatnak: – mikrovállalkozás
Támogatás összege: min. 1 M Ft
Támogatás mértéke: 90%
Támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés,informatikai fejlesztés, ingatlanvásárlás.

A támogatás célja

A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel együttes biztosítása révén segítse a mikrovállalkozásokat, hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül.

A rendelkezésre álló keretösszeg 3 milliárd forint a 2011-13. évekre, a visszatérítendő (mikrohitel) támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd Ft a 2011-13 évekre.

Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)

A pályázati kiírásra kizárólag mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak. (Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó.)

Egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások abban az esetben pályázhatnak, amennyiben a Közvetítőhöz hitelbírálat céljából benyújtott üzleti terv alapján megfelelnek a lenti kritériumoknak és a Támogatás hitelrészének fedezeteként megfelelő ingatlan-biztosítékot ajánlanak fel.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, kivéve, ha a projekt ingatlanfejlesztést vagy –vásárlást tartalmaz, ebben az esetben a kifizetési kérelem benyújtásáig kell az új telephelynek/székhelynek bejegyzésre kerülnie.

Kizáró okok:
A pályázó tevékenysége szerint:
1. Ha bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.221) teszi ki.
2. halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai
3. az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások
4. acélipar és szénipar vállalkozásai
5. szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében
6. nehéz helyzetben lévő (saját tőkeEgyéb korlátozások

Ingatlanvásárlásra vonatkozó feltételek:
- Csak az ingatlan vételára számolható el, a többi járulékos költség nem.
- Földvásárlás esetén kizárólag a tőkeköltség támogatható.
- A földterületet a pályázatban feltüntetett időszak alatt a tervezett célra kell felhasználni.
- A földterület az irányító hatóság által elfogadott indokolt esetek kivételével nem használható mezőgazdasági célra.
- A földvásárlást megelőzően független minősített értékbecslőtől vagy jogszabályban meghatalmazott hivatalos szervtől olyan igazolást kell beszerezni, amely megerősíti, hogy a vételár nem haladja meg a piaci értéket. Amennyiben az igazolás szerint a vételár meghaladja a piaci árat, a független minősített értékbecslő vagy jogszabályban meghatalmazott hivatalos szerv által meghatározott ár képezi az elszámolható költség alapját.
- Nem nyújtható támogatás operatív és zárt végű lízing, bérlet és haszonbérlet keretében történő beszerzéshez.

Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a pályázat nincs összhangban a pályázati kiírás célkitűzéseivel, ezért jogosulatlanság miatt elutasításra kerül. (Jelentős kockázatot jelent többek között a pályázat nem megfelelő kidolgozottsága; a pályázó székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása, a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)
A pályázatkezelés és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati ellenőrzésre kerül sor. Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázat merül fel, akkor a pályázat elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét veszítheti. Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:
0.a) ha a pályázó, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,
0.b) a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére,
0.c) a megvásárolt eszközök együtt sem alkalmasak termelő tevékenység végzésére,
0.d) a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított,
0.e) pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítés révén történik.

Területi korlátozás

A GOP-2011-2.1.1/M pályázati konstrukció esetében
A pályázati kiírás keretében kizárólag GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/D, E és F számú mellékleteiben felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni.
A KMOP-2011-1.2.1/M pályázati konstrukció esetében:
A pályázati kiírás keretében kizárólag GOP Részletes Pályázati Útmutató XIII./A számú mellékletében felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni.

A pályázó kötelezettségei:

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követő két üzleti év személyi jellegű ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem térítendő támogatás összegének 50%-át.

A támogatás maximális mértéke és összege

A pályázó 10% saját forrást (önerőt) köteles biztosítani.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projektösszeg 45%-a lehet, de legfeljebb 4 millió Ft.
A visszatérítendő támogatás mértéke maximum a projektösszeg 60%-a lehet, de legfeljebb 8 millió Ft.
A vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás összegét.

Támogatás összege

A vissza nem térítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 4 millió Ft lehet.
A visszatérítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 8 millió Ft lehet.

Támogatható tevékenységek

A technológiai fejlesztésekhez, ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó beruházások:
1. Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,
2. Technológiai fejlesztést eredményező használt eszközök piaci értéken történő beszerzése,
3. eszközök szállítása és üzembe helyezése,
4. betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva),
5. az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.
6. infrastruktúra építése, fejlesztése,
7. ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása.
8. ingatlanvásárlás
9. IT fejlesztés: hardver + szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver), domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja

Elszámolható költségek

- Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök vételára (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka)

A pályázat keretében csak a listán feltüntetett Vámtarifa Szám (VTSZ) alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre, beleértve a tartozékokat is. Szoftverek esetén a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

- Hardver esetén: min. nettó 30.000 Ft (1 konfiguráció 1 tétel)

- Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftver vételára, tervezés és testreszabás költségei, adatmigrálás, betanítás költsége

- Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás
- Le nem vonható ÁFA
Nem számolható el saját cég, vagy partner, kapcsolódó vállalkozás által előállított, forgalmazott eszköz költsége.

Nem elszámolható költségek köre

- Ingatlanvásárláshoz kapcsolódó járulékos költségek (díjak, illetéke, stb.)
- Szántóföld, ültetvény, halastó, erdő, gyepterület
- Ügyvédi díjak, közjegyző, értékbecslés

Fenntartási kötelezettség: beruházást követő 3 év.

Megkezdés
A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon saját felelősségre megkezdhető.

Előleg
Nem igényelhető.

Beadá0si határidő
GOP és KMOP konstrukció esetén egyaránt: 2011. március 1 – 2011. december 31.

A pályázatokról érdeklődni munkatársainknál lehet az alábbi email címen, vagy telefonszámon:
info@hu.materal.eu
+36-1-4131677