×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.

Logisztikai központok létrehozása - GOP-2011-3.2.1/KHG

A jelen pályázati kiírás célja, hogy a regionális logisztikai központok fejlesztésével, szolgáltatásuk minőségének javításával a hazai kis- és középvállalkozások versenyképessége javuljon.

Geldmárk András, 2012. április 29.

A jelen pályázati kiírás célja, hogy a regionális logisztikai központok fejlesztésével, szolgáltatásuk minőségének javításával a hazai kis- és középvállalkozások versenyképessége javuljon.

Pályázni lehet regionális logisztikai központok, illetve logisztikai szolgáltatások fejlesztésére.

Lexikon:
Regionális logisztikai központ:
olyan logisztikai központ, amely esetében az összes fedett raktározási kapacitása legalább 5 ezer m2, vagy ezen előírás a jelen pályázat GOP-2011-3.2.1/KHG segítségével megvalósított fejlesztés eredményeként jön létre.

Fedett raktározási kapacitás:
olyan logisztikai központ, amely esetében az összes fedett raktározási kapacitásának (felülről fedett raktározási, tárolási célú építmény(ek) m2-ben kifejezett alapterületé(i)nek összege) minősül:
1. Amennyiben a jelen pályázattal megvalósítani kívánt beruházás a 186/2005 (IX.13.) Korm.rendelet szerinti „Ipari Park” címmel rendelkező terület telké(i)n vagy annak területhatárától legfeljebb 1 km távolságra (a helyrajzi számok közötti legrövidebb távolság) valósul meg, akkor az adott ipari park teljes területén a jelen pályázat benyújtását megelőzően rendelkezésre álló, illetve a jelen pályázattal megvalósítani kívánt beruházás fedett raktározási kapacitása(i)nak összege.
2. Amennyiben a jelen pályázattal megvalósítani kívánt beruházás az MLSZKSZ (Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége) által intermodális, regionális, helyi vagy vállalati logisztikai központ címmel rendelkező központjának telké(i)n vagy annak területhatárától legfeljebb 1 km távolságra (a helyrajzi számok közötti legrövidebb távolság) valósul meg, akkor a minősített logisztikai központ teljes területén a jelen pályázat benyújtását megelőzően rendelkezésre álló, illetve a jelen pályázattal megvalósítani kívánt beruházás fedett raktározási kapacitásá(i)nak összege.

3. Egyéb esetekben a pályázónak a jelen pályázat benyújtásának idején a tulajdonában vagy bérleményében álló, illetve a jelen pályázattal megvalósítani kívánt beruházás fedett raktározási kapacitásá(i)nak összege azzal a feltétellel, hogy:
- a jelen pályázattal megvalósítani kívánt beruházás a pályázat benyújtását megelőzően rendelkezésre álló kapacitás(ok)kal azonos helyrajzi számú telken jön létre, vagy
- a beruházás a pályázat benyújtását megelőzően rendelkezésre álló kapacitás(ok) telké(i)től legfeljebb 1 km távolságában lévő telke(ke)n valósul meg.

A feltételnek a pályázat benyújtását megelőző üzleti évben kell teljesülnie, vagy a fejlesztés eredményeként kell létrejönnie.

Egy projekt akkor tekinthető logisztikai szolgáltatásfejlesztésnek, ha
1. legalább egy teljes (365 napos) lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozás esetében:
- a Pályázó utolsó teljes (365 napos), lezárt üzleti évéhez kapcsolódó beszámolója szerinti főtevékenysége szerepel a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó V. sz. melléklet „Logisztikai Alapszolgáltatások” fejezetében felsorolt listán,
- továbbá a fejlesztendő tevékenysége szintén szerepel a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó V. sz. melléklet valamely fejezetében.
2. egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében:
- a Pályázó vállalkozás cégkivonata szerinti főtevékenysége szerepel a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó V. sz. melléklet „Logisztikai Alapszolgáltatások” fejezetében felsorolt listán,
- továbbá a cégkivonat szerinti egyéb tevékenységei között csak és kizárólag a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó V. sz. melléklet valamelyik fejezetében felsorolt tevékenység(ek) szerepel(nek),
- továbbá a fejlesztendő tevékenysége szintén szerepel a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó V. sz. melléklet valamely fejezetében,
- és a vállalkozás a pályázó vállalkozás cégkivonata szerinti főtevékenysége szerepel a logisztikai szolgáltatások és cégkivonat szerinti egyéb tevékenységei között csak és kizárólag a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó V. sz. melléklet valamelyik fejezetében felsorolt tevékenység(ek) szerepel(nek) pontokban foglalt előírásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja.

Kik pályázhatnak?

- kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
- kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
- szövetkezetek,
- olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
- olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

KMOP régióban, azaz Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés nem támogatható.

A támogatás visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásból áll.

A támogatás összeg az összes elszámolható költség rögzítetten 25 %-a.

Pályázatot benyújtani 2012. december 31-ig lehetséges.

A vállalkozás a pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt a kiválasztott Hitelintézethez nyújtja be.

A visszatérítendő támogatás folyósítására jogosult, tanúsítvánnyal rendelkező hitelintézetek listája:
- MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (https://www.mfb.hu/)
- Citibank (https://www.citibank.hu/)
- OTP Bank Nyrt. (https://www.otpbank.hu/)
- K&H Bank (http://www.kh.hu)
- Gránit Bank Zrt. (http://www.granitbank.hu)
- UniCredit Bank Hungary Zrt. (http://www.unicreditbank.hu)