Tulajdonosi kör változás bejelentése pályázat esetén

Tisztelt Pályázatíró!

Szeretném kérdezni, hogy a mostani pályázatokban van olyan irányú kizárás, hogy a tulajdonosi kör meghatározott időn belül nem változhat, változhatott?

Köszönettel: Svéger E.

Nincs erre vonatkozó kritérium.

Tisztelt Svéger Úr!

Nincs ilyen jellegű kizárás általánosa.

A nyerést követően eddig csak a nagy K+F pályázatnál van az alábbi jellegű elvárás, tájékoztatási kötelezettség:

k) A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a projektet az Irányító Hatóság általi lezárásáig a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Tv. 23. § (2) bekezdésének megfelelően közvetlen irányítása alatt tartja, így többek között közvetlen és közvetett tulajdonosi struktúráját az Irányító Hatóság tájékoztatása nélkül nem változtatja meg. A változásról 5 (öt) munkanapon belül írásban tájékoztatja az Irányító Hatóságot.

l) A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a társaság vezetőjének és közvetlen helyetteseinek személyében bekövetkező változásokról 5 (öt) munkanapon belül írásban tájékoztatja az Irányító Hatóságot.

Tehát pl. a GINOP-2.1.1-nél jelenteni kell a nyerést követően a fenntartási időszak alatt a tulaj - és ügyvezetőváltást, de ez a feltétel pl. a kapacitásbővítés (GINOP-1.2.2.) felhívásban nincs benne. Szerintem érdemes minden nyertesnek jeleznie majd az NGM felé a tulaj- és ügyvezetőváltásokat, ez a biztos.