Pest megyei eszközbeszerzés: támogatott tevékenységek listája

A 2018. január 31-én elindult Pest megyei vállalkozásoknak szóló kompenzációs pályázaton csak az a cég indulhat, melynek fejlesztendő tevékenysége beletartozik az alábbi TEÁOR kódokba:

Káposztás János, 2018. február 20.

A 2018. január 31-én elindult Pest megyei vállalkozásoknak szóló kompenzációs pályázaton csak az a cég indulhat, melynek fejlesztendő tevékenysége beletartozik az alábbi TEÁOR kódokba:

10 Élelmiszergyártás
11 Italgyártás
13 Textília gyártása
14 Ruházati termék gyártása
15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
17 Papír, papírtermék gyártása
18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
21 Gyógyszergyártás
22 Gumi-, műanyag termék gyártása
23 Nemfém ásványi termék gyártása
24 Fémalapanyag gyártása – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
25 Fémfeldolgozási termék gyártása – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás
jogcímeken
26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
27 Villamos berendezés gyártása – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
28 Gép, gépi berendezés gyártása
29 Közúti jármű gyártása
30 Egyéb jármű gyártása
31 Bútorgyártás
32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység
33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
41 Épületek építése
42 Egyéb építmény építése
43 Speciális szaképítés
52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási
támogatás jogcímeken
58 Kiadói tevékenység
61 Távközlés – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
62 Információ-technológiai szolgáltatás
63 Információs szolgáltatás
72 Tudományos kutatás, fejlesztés – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
73 Reklám, piackutatás
74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés
82 Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
95 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása