Pályázaton kizáró ok a hitel?

×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.

Tisztelt Pályázatíró! Pályázaton kizáró ok a hitel? - akár GINOP Plusz pályázaton vagy Vidékfejlesztési Programban? Köszönöm! Viktor

Tisztelt Érdeklődő! Kérdésére, hogy kizáró ok pályázaton a hitel? az alábbi választ adjuk:

Ingatlanfejlesztés tevékenységet is támogató pályázatok esetén nem kizáró ok a hitel! 

Abban az esetben nem támogatható egy ilyen irányú projekt, amennyiben a támogatást igénylő a fejlesztést (átalakítás, korszerűsítés, bővítés) olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem per, - és igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja. 

Bérelt vagy lízingelt ingatlan esetében további kizáró ok, ha a bérleti vagy lízing szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére. A per-, és igénymentesség feltételének a megvalósítási és fenntartási időszak ellenőrzései során is meg kell felelni.

Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a támogatási kérelem jogosultságának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz rendelkezésre állása. A per,- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne.