Pályázati kötelező vállalások

Tisztelt Pályázatíró!

Azt szeretném kérdezni, hogy össze tudnák-e foglalni, hogy egy vállalatnak milyen feltételeket kell betartani EU-s pályázat elnyerése esetén?
Pl. vállalja, hogy 20 évig az országban marad - multi magyar leányvállalatnál érdekes.

Valamint nagyvállalatoknak Önök szerint várható 2016-ban bármilyen energetikai vagy telephelyfejlesztés pályázat (kazáncsere, szigetelés, LED, napelem, bármi)?

Fenntartási időszak alatt több mindent kell vállalni!

Tisztelt Pályázó!

Konkrét pályázati kiírás nélkül nem igazán tudok erre általános választ adni, mert minden felhívás külön-külön tartalmazza a fenntartási időszak alatti vállalásokat.

Általánosságban vállalás szokott lenni, de kiírásfüggő:
- létszámtartás (előző éves statisztikai létszám megtartása) 2 vagy 3 évig
- KKV esetén 3 év, nagyvállalat esetén 5 év fenntartási időszak, azaz a beruházás befejezésétől számított 3. ill 5. év végéig üzemeltetési kötelezettség áll fenn (a támogatással beszerzett gép nem adható el, nem adható bérbe, az ingatlan sem adható el, nem adható bérbe)
- a vállalkozásban történt főbb változásokat be kell jelenteni a fenntartási időszak alatt (pl. tulajdonosváltás, ügyvezetőváltás, székhelymódosítás, stb.)
- árbevétel-növekedés vállalása (felhívástól függ, pl. 5 % az előző lezárt évhez képest, vagy a projekt eredményéből származó árbevétel érje el a támogatás 30 %-át, stb.)
- energiahatékonyságra irányuló beruházás esetén CO2 megtakarítás (energetikai számítások alapján)

Nem ismert számomra olyan vállalás, hogy 20 évig az országban kellene maradni.

Nagyvállalati energetikai pályázatról nem tudunk, a KKV-knak ígérik, hogy 2016 tavaszán megjelenik. Csend van arról, hogy a nagyvállalatok telephely-fejlesztési és energia-megtakarítási projektjeire lesz-e vissza nem térítendő forrás.