Dns

Új K+F+I pályázat 2019

Várhatóan már 2019. májusától új K+F+I rendszer valósul meg, amelyek a vállalkozói szektor számára lesznek elérhetők.

Káposztás János, 2019. március 25.

1. Piacvezérelt K+F+I 

A cél: piacképes termék vagy szolgáltatás fejlesztése. Lehetőség van már meglévő prototípus piaci termékké fejlesztésére is. Keretösszeg 45 Mrd Ft.
A támogatás mértéke max. 60%, összege 50-700 millió Ft.
Pályázók köre: KKV , nagyvállalat , egyetem/kutató, tudásközvetítő szervezet 
Elszámolható költségek:
kísérleti fejlesztés, ipari kutatás (max. 50%), eljárás innováció: 
bérköltség (min. 30%) 
anyagköltség (max. 20%) 
igénybevett szolgáltatás (max. 40%) 
eszközbeszerzés (max. 50%) 
piacra jutás (max. 5%, de max. 20 millió Ft) 
koordinációs költség (max. 5%) 
közbeszerzési költség (max. 1%) 

2. KKV Start Innováció pályázat

Korábban K+F+I támogatásban nem részesült KKV-kat támogatnak annak érdekében, hogy innovációt vezessenek be. 
Támogatás összege: 10-20 millió Ft, mértéke: max. 60%.
Elszámolható költségek: bérköltség (min. 30%), anyagköltség (max. 20%), igénybevett szolgáltatás (max. 40%), eszközbeszerzés (max. 70%), piacra jutás (max. 5%), koordinációs költség (max. 5%).

3. Nyílt innováció pályázat

A pályázat célja: nagyvállalatok kisebb mértékű, részletekre irányuló K+F+I igények KKV-k, startupok általi fejlesztése, piacképes termék, szolgáltatás létrehozása. A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében megjelölt KKV-tól K+F+I szolgáltatást vesz igénybe, és annak eredményét eljárásában, technológiájában alkalmazza, vagy értékesíti
A támogatás mértéke max. 60%, összege: 10-150 millió Ft.

4. Ipar – Egyetem együttműködés

A pályázat célja: vállalatok K+F igényét folyamatosan kiszolgálni képes egyetemi kapacitás kialakítása, piaci alapú, fenntartható működéssel. Nagy tématerületi, társadalmi kihívásokra létrejövő iparvezérelt, de felsőoktatási tudással támogatott megoldások kidolgozása.
A támogatás mértéke max. 80%, összege: 1-6 milliárd Ft.

5. Iparjog

A pályázat célja: szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés tevékenységek támogatása.
A támogatás mértéke max. 100%, összege: 0,1-7,1 millió Ft.