A települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek fejlesztése (KEHOP-3.1.1)

A pályázat célja, hogy olyan fejlesztéseket támogasson, amelyek hozzájárulnak az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv fejlesztési irányainak megvalósításához, egyrészt a már meglévő elkülönített hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése, hatékonyságának növelése, másrészt az eddig elkülönített gyűjtéssel nem lefedett hazai területek elérése révén. További cél a települési hulladékkezelési rendszerek komplex és költséghatékony fejlesztése, a fenntartható és közel egységes színvonalú hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása.

MATERal Csoport, 2020. január 3.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

I. Megelőzés

o újrahasználati központok, mint például meglévő hulladékudvarok fejlesztése, vagy önállóan létesítésre kerülő újrahasználati központok, építési tevékenység nélkül;

II. A közszolgáltatás keretében végzett gyűjtéshez szükséges gyűjtő és szállító kapacitás fejlesztése

o A házhoz menő elkülönített és vegyes hulladékgyűjtés eszközeinek beszerzése (konténer, gyűjtőedényzet).

o A gyűjtőpontok, hulladékgyűjtő udvarok fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése (speciális gyűjtőedények beszerzése, egyedi gyűjtőjármű beszerzése).

A gyűjtőpontokhoz kapcsolódó fejlesztések a következő hulladékáramokra vonatkoznak:

- lakossági eredetű elektromos és elektronikus, valamint az elem és akkumulátor hulladékok;

- lakossági eredetű egyéb fém, üveg, papír, műanyag, kompozit hulladék;

- lakossági eredetű biohulladék (pl. zöldhulladék, használt sütőolaj);

- lakossági eredetű veszélyes hulladék.

o Meglévő és új szállítási rendszer fejlesztése (a hulladék gyűjtésére kialakított és rendszeresített szállító járművek beszerzése).

o Gyűjtőjárat optimalizálását szolgáló informatikai fejlesztés.   

Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelmet a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseit alkalmazva az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közös konzorciumban lehet benyújtani alábbiak szerint:

 NFP, mint konzorciumvezető

 Konzorciumtagok:

o önkormányzat, önkormányzatok konzorciuma;

o önkormányzati társulás

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 15-től 2019. december 31-ig van lehetőség.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 240 millió Ft. A támogatás maximális mértéke a teljes elszámolható költség 80%-a.

Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetében:

Az ellentételezés összege évente és feladatonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.

Csekély összegű közszolgáltatási támogatás esetében:

20 Az ellentételezés összege összesen nem haladhatja meg az 500.000 eurónak megfelelő forintösszeget.