Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-16

A pályázat célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. 

Káposztás János, 2019. július 17.

Mire lehet pályázni?

A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése:
Az attrakciót az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával kell fenntartható turisztikai attrakcióvá fejleszteni, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát- és élmény-elemekkel bővíteni.

 • a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése- Kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése.
  - Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása.
  - Komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások létrehozása.
  - Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása. 
  - Időjárás független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) elemek létrehozása, fejlesztése.
 • Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése
  A rendezvények szerepe a kulturális turizmus kínálatában meghatározó jelentőségű. A rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése jelen felhívás keretében támogatható önálló vonzerőt jelentő rendezvényhez vagy más attrakcióhoz kapcsolódóan. 
  - Turisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszínek alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (pl.: színpad, nézőtér, kiszolgáló helyiségek kialakítása, szükséges infrastruktúra (pl.: elektromos áram, víz) kiépítése, korszerűsítése, rendezvényterek biztosítása, hang- és fénytechnikai fejlesztések, közbiztonsági elemek). 
  - Színvonalemelést, lehetséges rendezvények körének bővítését lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések (kizárólag a rendezvény kulturális célját közvetlenül szolgáló azt segítő, nem bérbe adható, hosszú távon használandó infrastrukturális fejlesztések valósíthatók meg, például: székek, padok).
 • c) Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők fejlesztése
  Megyén belüli turisztikai helyszíneket összekötő, egy tematikára épülő turisztikai élményutak kialakítása és fejlesztése.
  - A tematikus út egyes helyszínein található vonzerőkhöz kapcsolódó: építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése. 
  - Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek, látogatóbarát funkciók, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása, bővítése. 
  - Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása. 
  - Időjárás független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) elemek létrehozása, fejlesztése. 

B) Ökoturisztikai fejlesztések

A természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítása, a térség természeti értékeire alapozott turisztikai vonzerők, helyszínek, látnivalók létesítésére, védelmére, megőrzésére és bemutatására irányuló fejlesztések támogatása. 

 • a) Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek, natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek egyéb természeti területek) ökoturisztikai fejlesztései 
  - Turisztikai hasznosításhoz szükséges fogadási feltételek kialakítása és fejlesztése: látogatóközpont, többfunkciós bemutatótér kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó épületállomány turisztikai, kulturális célú fenntartható fejlesztése.
  - Komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások. 
  - Célcsoport specifikus turisztikai vonzerő elemek kialakítása, bővítése. 
  - Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása. 
  - Aktív természetjáró infrastruktúra megvalósítása, továbbfejlesztése. 
  - Környezetbe illő kilátók, pihenőhelyek létesítése, ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetőség, szelektív hulladékgyűjtés, tűzrakóhelyek kialakítása stb.
 • b) Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése
  - Turista fogadási feltételek kialakítása és fejlesztése; 
  - Turisztikai forgalomhoz kapcsolódó látogatóbarát funkciók bővítése, fejlesztése; 
  - Vasúti pálya, gördülő állomány felújítása; 
  - Legfeljebb 10 km szakaszon a vasúti szakasz meghosszabbítása, amennyiben ezáltal a kisvasút vonzereje alátámasztottan erősíthető; - Célcsoport specifikus vonzerőelemek kialakítása, bővítése; 
  - Komplex turisztikai és információs látogatómenedzsment szolgáltatások kialakítása, fejlesztése;
  - Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása. 
  - Az egyes állomásokon, ill. vasúti megállóhelyeken a környezetbe illő pihenőhelyek létesítése, ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetőség, szelektív hulladékgyűjtés, esőbeállók, tűzrakóhelyek kialakítása stb.

C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések

 • a) Kerékpáros turizmus fejlesztése Meglévő nemzetközi vagy országos kerékpáros-turisztikai hálózatokra (pl.: EuroVelo-hoz kapcsolódó) ráhordó vagy a turisztikai attrakcióhoz csatlakozó, illetve turisztikai vonzerőket, valamint desztinációkat hálózatos jelleggel összekötő turisztikai célú kerékpáros turisztikai útvonalak kialakítása és fejlesztése. 
 • b) Természetes fürdőhelyek (a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78 / 2008. (IV. 3). Korm. rendelet (a továbbiakban: 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet) alapján a fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése 
  - A fürdőhelyek komplex, egységes arculatú, építészeti fejlesztése, fürdőházak, strandkiegészítő létesítmények, rendezvényhelyszínek kialakítása.
  - Fogadási feltételek színvonalát növelő infrastrukturális fejlesztések: 
 • c) Vízi turizmus fejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának bővítése érdekében 
  - Vízi sporteszközök (kajak, kenu, csónak) számára kikötőhelyek létesítése, melybe nem értendő bele a kajak-kenu kölcsönző kialakítása, fejlesztése. - Kikötők megközelítését biztosító fejlesztések, pl.: tóba, folyóba való bejutáshoz lejáratépítése; területrendezés, a tóhoz vezető út építése a megközelíthetőség biztosítására, parkolók kiépítése, kitáblázás stb. 
  - Kulturált fürdőzés feltételeinek kialakítása.
  - Kapcsolódó kiszolgáló létesítmények létrehozása, fejlesztése: esőbeálló, pihenőhely, tűzrakóhelyek, mosdók, zuhanyzók, sportpályák, szelektív hulladékgyűjtők stb. 
  - Komplex vízitúra útvonalak kialakításához szükséges fejlesztések pl.: kitáblázás (folyamkilométer tábla, sajátos élővilágra vonatkozó ismertetőtáblák, szárazföldön kapcsolódó nevezetességekre vonatkozó tájékoztatás stb.) hiányzó állomáshelyek kialakítása. 
  - Vízitúra-útvonalak mentén sajátos élővilág bemutatásának biztosítása. 
  - Potenciális célcsoport bővítését megalapozó fejlesztések. 
  - Vízi mentéshez szükséges feltételek megteremtése. 
  - Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív – lehetőség szerint időjárástól független – bemutatási formák kialakítása.
 • d) Horgászturizmus fejlesztése 
  - Természetes vizek mellett kialakított horgászhelyek, illetve meglévő horgásztavak infrastrukturális fejlesztései (öltözők, mosdók, stégek, közösségi terek kialakítása, fejlesztése, tűzrakóhelyek kialakítása, kitáblázás), mely fejlesztéseknek környezetbe illőnek kell lenniük. - Horgásztavak élővilágának bemutatása. 

Ki pályázhat?

a) Helyi önkormányzatok (GFO 321); 

b) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) 

c) Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327);

d) Gazdasági társaságok, amelyekben a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 11, 57); 

e) Egyházi jogi személyek (GFO 55);

f) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569).

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A támogatás mértéke, összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a, a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével. Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-a.