Kertészet

Októbertől újra pályázhatnak a kertészetek

Kertészeti üzemek korszerűsítése VP2-4.1.3-20

MATERal Csoport, 2020. július 24.

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

A) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

B) támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

Önállóan támogatható tevékenységek

1. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése:

a) Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése.

b) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése.

c) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése.

Az 1. célterület a), b) és c) pontjaihoz kapcsolódó támogatási egységek (tevékenységek) kötelező építészeti-műszaki tartalom előírásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

d) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

a. meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.).

b. meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.).

c. meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak világítási rendszerek korszerűsítése. (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben ésidőben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.).

d. meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, temperált levegőjű létesítményeinek (Termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek [göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák} technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése.

e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

a. geotermikus energia hasznosítása:

i. új termelő kút/rendszer fúrása. Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása.

ii. a használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló projektek. A kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, szűrőrendszerek, hő és ioncserélők, sótalanítók valamint hűtőtó kialakítása – beleértve a vízvisszasajtoló kutat és berendezéseit is -, valamint a működést szolgáló építmények létesítése.

iii. a geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály, kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése.

iv. vízfogyasztásmérő eszközök telepítése.

b. egyéb megújuló energia hasznosítása:

i. napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre.

ii. amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll rendelkezésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

iii. biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése).

iv. napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.

2. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése:

a) Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint az áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek létesítése (a 3.4.1.1. IV. 8. pontban foglalt előírás figyelembe vételével).

b) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint az áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek bővítése (a 3.4.1.1. IV. 8. pontban foglalt előírás figyelembe vételével).

c) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint az áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek technológiai korszerűsítése (a 3.4.1.1. IV. 8. pontban foglalt előírás figyelembe vételével)

A 2. célterület a), b) és c) pontjaihoz kapcsolódó támogatási tevékenységek kötelező építészeti-műszaki tartalom előírásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

d) A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése:

a. válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai, kapcsolódó technológiai berendezései, valamint az ezekhez szükséges szoftverek (a Felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).

Feldolgozott zöldség és gyümölcs termékek előállításhoz kapcsolódó gép, eszköz beszerzésre nem igényelhető támogatás.

e) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

b. meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.).

c. meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.).

d. meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók világítási rendszerek korszerűsítése. (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.).

e. meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók temperált levegőjű létesítményeinek (termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek [göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák} technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése.

f. meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje (Nitrogén generátor, CO2 abszorber, vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek,).

f) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

a. geotermikus energia hasznosítása:

i. új termelő kút/rendszer fúrása. Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása.

ii. a használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló projektek. A kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, szűrőrendszerek, hő és ioncserélők, sótalanítók valamint hűtőtó kialakítása – beleértve a vízvisszasajtoló kutat és berendezéseit is -, valamint a működést szolgáló építmények létesítése.

iii. geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály, kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése.

iv. vízfogyasztásmérő eszközök telepítése.

b. egyéb megújuló energia hasznosítása:

i. napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre.

ii. amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll rendelkezésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

iii. biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése).

iv. napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

1. A 3.1.1. 1. célterület a), b) és c) pontjaihoz kapcsolódóan növényházi művelő eszközök beszerzése:

Növényházban használható speciális művelőkocsik, szedőkocsik, növényvédelem és fertőtlenítés gépei, eszközei, palántanevelés és palántakezelés gépei, eszközei valamint a növényházak működtetését szolgáló gépek, eszközök. (Növényház termesztő felület m2 X 10 000 Ft max. támogatási összeggel).

2. A 3.1.1. 1. és 2. célterület alapján megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódóan támogathatóak a következő beruházások:

  • A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés (a projektköltség maximum 15 %-a).

3. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek szintén önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak (mindkét célterület kapcsán):

  • Projekt előkészítés:

    • szakmai előkészítés

    • közbeszerzés.

  • Mérnöki feladatok.

  • Projektmenedzsment.

  • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

 

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 2 milliárd forint.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg igénylése

Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatási összeg 50 %-a. Előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Kötelező vállalások

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettség: Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja.

Benyújtási határidő

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében egy támogatási kérelem alapján részesíthető támogatásban, amely több célterületre is vonatkozhat. A támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 1. napjától 2021. február 1. napjáig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

Első szakasz: 2020. október 1. – 2020. november 2.

Második szakasz: 2021. január 4. – 2021. február 5.