Munkahelymegőrzés

Munkahelymegőrzés támogatás 2018.

25-90%-os támogatás kérelmezhető vállalkozásokank 2018-ban is.

Káposztás János, 2018. szeptember 25.

Azok a cégek pályázhatnak, amelyek az előző lezárt üzleti évük, és a jelenlegi pénzügyi helyzetük alapján átmenetileg, tehát nem tartósan nehéz helyzetbe kerültek. 
Az átmenetileg nehéz helyzetet alá kell támasztania a pénzügyi beszámolónak (csökkenő: árbevétel, saját tőke, eredménytartalék, adózott eredmény stb.).

Ki jogosult igénybe venni a támogatást?

Amely vállalkozás:

  • működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni 
  • a benyújtott likviditási tervében bemutatja az átmeneti nehézséget okozó gazdasági körülményeit, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó várható intézkedését,
  • a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá
    írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre, 
    nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és
  • vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását, 
  • vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a kérelem benyújtását megelőző hónapban (kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi) telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja.

A támogatás időtartama:

A támogatás a felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy évig, havonta, utólag folyósítható.

A munkahelymegőrző támogatás mértéke:

A támogatás – mint vissza nem térítendő támogatás – mértéke a felmondással érintett munkavállaló munkabére és szociális hozzájárulási adó együttes összegének 25-90%-áig terjedhet.

A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át.