Magyar Falu Program: Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása

A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és az alatti állandó lakosságszámú települések járdáinak építésének, felújításának anyagtámogatása, és ez által a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség javítása.

MATERal Csoport, 2020. május 18.

A rendelkezésre álló forrás 1000000000 forint.

Önállóan támogatható tevékenységek

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történő új járda építésének anyag támogatása (pl.térkő, zsaluanyag, stb.);

Szilárd burkolatú járda javításához, felújításához szükséges anyagok támogatása (települési önkormányzat vagy a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanokon elhelyezkedő járdákhoz);

Pályázók (Jogosultak) köre

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandólakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: ha a projekt megvalósulási helyszíne a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján 5000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú településen van.

Pályázat benyújtásának határideje és módja

2020. április 8. és 2020. május 8 között van lehetőség

Projekt legfeljebb igényelhető támogatási összege 5 millió forint.

Támogatási összeg finanszírozása a támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik.