KKV START INNOVÁCIÓ pályázat

A támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft. A pályázaton mikro-, kis- és középvállalkozások vehetnek részt.

MATERal Csoport, 2020. február 27.

Elszámolható költségek

  • projektkoordináció,
  • szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei,
  • szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei,
  • K+F szolgáltatás,
  • anyagköltség, piacra jutás költségei, valamint új eszközök beszerzése. 

A támogatás mértéke

Minimum 10 millió maximum 20 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

Támogatási kategória és a maximális támogatási mérték 

- csekély összegű (de minimis) támogatás esetén 60 % -os az intenzitás 

Támogatást igénylők köre 

- mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek rendelkeznek a 2018-as üzleti évre vonatkozó lezárt és közzétett beszámolóval. 

- összes elszámolható költség maximum az előző, teljes, éves, lezárt üzleti év árbevétele 

- támogatási összeg maximuma legfeljebb az előző évi saját tőke összege 

- tervezhető személyi jellegű ráfordítás maximum a az előző lezárt üzleti év személyi jellegű ráfordítás 150%-a, vagy az előző évi EBIDTA 150 %-a 

- rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), 

- Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek és kettős könyvvitelt vezetnek. 

- az éves átlagos statisztikai állományi létszáma – konzorcium esetében legalább a konzorcium vezetője tekintetében – a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt 

- Magyarország teljes területén támogathatók a projektek. 

- konzorciumban nem pályázható 

Elszámolható költségek 

I. Projektkoordináció : bér, járulék, szakértői szolgáltatás – maximum az összes elszámolható költség 5%-a 

II. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: bér, járulék, Bér és járulék min. 30 % 

III. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei, megbízási díj, kötelező nyilvánosság, mely maximum a projekt összes elszámolható költségének 0,5 %-a lehet. 

IV. K+F szolgáltatás 

V. Anyagköltség 

Eszközbeszerzés költségei (pl. laptop), maximum az összes elszámolható költség 20 %-áig. , Rezsi (bankszámla, irodatechnika, közüzemi, dokumentációs költségek is), maximum az összes elszámolható költségének 1 %-áig 

VI. Piacra jutás 

A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvétele támogatható a projekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából. Maximum az összes elszámolható költség 5%-a. 

VII. Eszköz 

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése 

Kötelező vállalás 

1 fő BSc, vagy MSc kutató foglalkoztatása min 4 órában (akár megbízásival)!

A pályázat folyamatosan benyújtható.