Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-1.1.1-16

A pályázat a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok, iparterületek fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál.

A pályázat célja: új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé versenyképes térségekben működő, betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül.

Káposztás János, 2019. július 15.

Mire lehet pályázni?

Önállóan támogatható tevékenységek

Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében):

 • Meglévő ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális beruházás.
 • A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
 • A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
 • Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok elérhetőségét megteremtő vagy erősítő utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése. 

Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások A főtevékenységen belül támogathat:

 • Az iparterületek telekhatáron belüli alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális beruházás. 
 • A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
 • A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
 • Iparterületek elérhetőségét megteremtő vagy erősítő utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.  
 • a) Akadálymentesítés
  b) Szórt azbeszt mentesítése
  c) Energiahatékonysági intézkedések
  d) Nyilvánosság biztosítása
  e) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében

Ki pályázhat?

a) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32)
b) Nem kkv kategóriába tartozó többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11, 57) 12
c) Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 57)

A támogatás mértéke, összege

Az elszámolható költség 100%-a.

Partnerhálózatunknak köszönhetően a pályázat megírásán túl teljes körűen megszervezzük az építészeti műszaki dokumentáció elkészítését, az épületek komplett kivitelezését, korszerűsítését, illetve a szükséges tárgyi eszközök beszerzését.