halfeldolgozás

Haltenyésztés, halfeldolgozás pályázat 2019-2020

Meghosszabbították a halgazdálkodási pályázatok benyújtási határidejét. A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására, piaci értékesítésére irányuló beruházási kérelmeket 2021. áprilisáig lehet beadni. 
A meglévő halgazdaságok mellett új gazdálkodók is részesülhetnek támogatásban.

Káposztás János, 2019. március 27.

1. A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése

A projekt célja: a fenntartható akvakultúra vállalkozások létrehozásának támogatása új gazdálkodók által.

Támogatható tevékenységek:

  • tógazdasági haltermelés 
  • intenzív akvakultúra-termelés

Ezen beruházásokat kizárólag az új, induló akvakultúra termeléssel foglalkozó vállalkozások keretében, vagy a fenntartható akvakultúrára áttérő új vállalkozások esetében nyújt támogatást.
Elszámolhatók: projekt előkészítés költségei, beruházáshoz kapcsolódó költségek (Ingatlan vásárlás, -építés, eszköz- és gépbeszerzés, immateriális javak), szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei.

Támogatást igénylők köre: 

  • az akvakultúra ágazatba belépő új mikro- és kisvállalkozás, őstermelő, családi gazdálkodó, egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, ha mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősül

A támogatást igénylő: 
megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciával rendelkezik, vagy megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciával rendelkező személyt foglalkoztat teljes munkaidőben; akvakultúra-tevékenységei fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújt be.

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, az elszámolható költségek 50%-a támogatható.

2. A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása

Támogatható tevékenységek:
Új halfeldolgozó létesítmények létrehozására irányuló beruházások esetén: halfeldolgozó üzem építése, halfeldolgozási eljárásokra szolgáló beruházások, mérő-, ellenőrző- és regisztráló rendszerek kiépítése, melléktermékek feldolgozására irányuló technológia kialakítása)
Működő halfeldolgozó létesítmények korszerűsítése, bővítése és felújítása vagy rekonstrukciója.
Induló halfedolgozó vállalkozások kivételével lehetőség van önálló gép- és eszközbeszerzésre is.

Támogatást igénylők köre: mezőgazdasági őstermelő; családi gazdálkodó; a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, ha mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül;
Csak azok a halfeldolgozók támogathatóak, amelyek esetében a támogatott fejlesztés befejezését követő első lezárt üzleti évtől kezdődően, a fenntartási időszak végéig, a bruttó feldolgozott hal mennyiségének legalább 50%-a édesvízi hal.

A támogatást igénylő:
megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciával rendelkezik; vagy megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciával rendelkező személyt alkalmazottként foglalkoztat; halfeldolgozói tevékenységet folytatott a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy naptári évben, vagy az igényelt támogatásnak köszönhetően fog halfeldolgozási tevékenységet folytatni.
A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, az elszámolható költségek 50%-a támogatható.