Halastó

Halgazdaság, halastavak fejlesztése pályázat

A pályázat célja az extenzív és félintenzív akvakultúra rendszerek (tógazdasági haltermelés) fejlesztése.

Káposztás János, 2018. november 8.

A Felhívás kódszáma: MAHOP-2.2-2016

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft.

Támogatási intenzitás: az elszámolható költségek 50%-a támogatható

Ki jogosult pályázni?

Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra nyújtott támogatásra jogosult

a) a mezőgazdasági őstermelő; családi gazdálkodó;

b) a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság,

szövetkezet, ha:

  • mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül;

c) civil szervezet,

amennyiben akvakultúra termelő tevékenységet folytatott a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy naptári évben, és eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM miniszteri rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentési kötelezettségének;

d) akvakultúrás tevékenységet folytató termelői szervezet

A pályázat utófinanszírozott, de

Előleg igénylése

lehetséges:  2018. szeptember 8. napján vagy azt követően hatályba lépett támogatói okiratok esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 25%-a, de mikro-, kis- és középvállalkozás civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint. Egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg nem igényelhető.

A támogatási előlegnyújtás ütemezésének igazodnia kell a projekt megvalósítása során a költségek felmerüléséhez.

Az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak, min. kettő:

a) megújuló energiaforrások (szélenergia/napenergia/vízienergia/geotermikus energia/ár-apály energia/biomassza) felhasználását célzó beruházások (pl. napkollektor, napelem, szélgenerátor, szélmotor, vízikerék, vízturbina, biomassza eltüzelő rendszerek, biogáz előállító rendszerek, stb.);

b) szociális- és irodaépületek építése, korszerűsítése, felújítása, bővítése vagy a meglévő rekonstrukciója;

c) kerítésépítés és egyéb vagyonvédelmet szolgáló eszközök beszerzése, telepítése és a meglévők korszerűsítése, felújítása, bővítése vagy rekonstrukciója;

d) belső telepi úthálózat építése, korszerűsítése, felújítása, bővítése vagy a meglévő rekonstrukciója.