Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével - KEHOP-5.2.3.

A pályázat célkitűzése ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

Káposztás János, 2019. augusztus 14.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi beruházási/építéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak önállóan:

A. Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: 

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport részén vagy egészén. 

II. Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. 

B. Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:

I. Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre. 

II. Biomassza, azon belül mezőgazdasági melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő- és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre. 

III. Hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre. 

IV. Geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre, és/vagy használati melegvíztermelésre. 

V. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergiatermelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához. 

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban felsorolt szervezetek, mint támogatást igénylők. 

 Támogatást igénylők gazdálkodási forma kódja 

(GFO): 551 Bevett egyház;

552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy

555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy,

559 Egyházi szervezet technikai kód.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. szeptember 01. naptól, 2019. szeptember 16. napig van lehetőség.

A támogatás mértéke, összege

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás:

a) 25 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint.