Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - TOP-4.1.1-16

A pályázati felhívás indokoltsága és célja

A pályázat célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az egészségügyi alapellátási rendszer eredményességének és hatékonyságának fokozását.

Káposztás János, 2019. augusztus 17.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

1) Egészségügyi alapellátás (közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat) infrastruktúra fejlesztése, melynek keretén belül támogatható: 

a) felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket), 

b) átalakítás, 

c) bővítés, 

d) új épület építése, 

e) ingatlankiváltás,

f) funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás.

A Felhívás keretében kizárólag meglévő, működő praxisok és védőnői szolgálatok fejlesztése támogatható.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

1) Eszközbeszerzés: a működési engedélyben és a NEAK finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz beszerzése – mobil eszközök preferálása mellett. 

2) Iskola-egészségügyi ellátás végzéséhez szükséges helyiség (iskolaorvosi, iskola-fogorvosi rendelő) kialakítása, fejlesztése és kapcsolódó eszközbeszerzés, amennyiben a fejlesztendő háziorvosi/házi gyermekorvosi/fogorvosi ellátással azonos épületben működik, vagy fog működni. 

3) Az önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás felújítása, átalakítása, bővítése, új építése a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnő lakhatásának biztosítására. 

4) A fejlesztett helyiségekben mozgó szakorvosi szolgálat feltételeinek kialakítása, fejlesztése. 

5) Egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására (pl.: várandóstorna, szülőszerepre felkészítő csoportfoglalkozások, kismamáknak, csecsemőknek, gyermekeknek szóló csoportos egészségfejlesztő programok, szűrővizsgálatok) alkalmas és nélkülözhetetlen, multifunkcionális helyiség kialakítása. 

6) Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító fejlesztések, pl.: gyermek játszósarok kialakítása a váróteremben. 

7) Járműbeszerzés: személygépkocsi, elektromos meghajtású személygépkocsi, segédmotoros kerékpár, kerékpár, elektromos kerékpár beszerzése. 

8) A projekt keretében beszerzésre kerülő vagy már korábban beszerzett az egészségügyi alapellátáshoz használt (gép)járművek tárolására garázs/tároló építése, kialakítása, felújítása. 

9) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése, valamint kerékpártároló és babakocsi tároló kialakítása. Indokolt esetben, a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkolóférőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése is támogatható, melyet a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni és alátámasztani. 

10) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében, amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja, a Felhívás 3.4. fejezetének vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével. 

11) Udvarfelújítás (beleértve a kerítés építését, felújítását), telekhatáron belüli terület-rendezés, parkosítás. 

12) Megújuló energiaforrások kialakítása (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

a) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 311, 312); 

b) Helyi önkormányzat (GFO 321); 

c) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327); 

d) Helyi önkormányzat/helyi önkormányzatok társulása által létrehozott gazdasági társaság, amelyben az önkormányzat/társulás többségi tulajdonrésszel rendelkezik (GFO 11, 572, 573, 575, 576); 

e) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569); 

f) Közalapítvány (GFO 561); 

g) Egyházi jogi személy (GFO 55);

h) Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO 591, 599) 

A támogatás mértéke, összege

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével. 

Csekély összegű támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a.

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget. 

A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.