Baromfi pályázat

Állattartó pályázat 2020: baromfi- és sertéstelepek fejlesztése

Pályázat kódja: VP2-4.1.1.7-20

A pályázat a járványvédelemre fókuszál, az ezzel kapcsolatos telephelyfejlesztés és eszközbeszerzés támogatott. 

MATERal Csoport, 2020. március 10.

Mire lehet pályázni?

1. A járványvédelemhez kapcsolódó építéssel járó tevékenységek - Állattartó telepi épületek,
építmények építése, kialakítása, felújítása, átalakítása.
2. Építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése -
Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése.

Ki pályázhat?

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben
igazolják, hogy  6000 euró STÉ-vel rendelkeznek.

A pályázatok benyújtására 2020. április 24. naptól 2022. április 25. napjáig van lehetőség.

Támogatás mértéke

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is -
maximum 20 millió forint.
b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható
költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség
50%-a.
c) A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási
intenzitásra jogosultak.
d) A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra
jogosultak