Állami tulajdonú sportlétesítmények energetikai fejlesztése (KEHOP-5.2.12.)

A pályázat célja ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

Geldmárk András, 2019. november 26.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében az alábbi beruházási/építéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak önállóan:

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport részén vagy egészén.

II. Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.

Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:

III. Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre.

IV. Biomassza, azon belül mezőgazdasági melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre.

V. Hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

VI. Geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre, és/vagy használati melegvíztermelésre.

VII. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergiatermelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.  

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

KSH szerinti gazdálkodási forma kód alapján:

312 – központi költségvetési szervek

114 - Részvénytársaság

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtása legkorábban a felhívás megjelenését követően, 2017. május 2-től legkésőbb 2020. július 31-ig van lehetőség. 

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 300 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.