Nonprofit Kft. gyakornoki program pályázat 100% támogatással

Tisztelt Pályázatíró!

Maximum projektösszegre pályázna a Nonprofit Kft-nk.

A cég 100% önkormányzati tulajdonú.

Indulhat a gyakornok program pályázaton (ginop-5.2.4-19)?

Válasz:

Formailag indulhat állami nonprofit kft. is, de csak a Kormány előzetes hozzájárulásával. Részletesen a feltétel a pályázati Felhívásból kiemelve:

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

...

ae) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.
af) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.