de minimis

A megújult szabályozás elsősorban a mezőgazdasági termelőágazat, valamint az általános szabályok hatálya alá tartozó mezőgazdasági feldolgozó-, és forgalmazó; vadászati és erdészeti ágazat vállalkozásai számára nyújtott csekély összegű támogatásokra terjed ki.

Legfontosabb változások az...

A csekély összegű de minimis támogatás definíciója.

Csekély összegő (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami (központi
költségvetési, vagy önkormányzati) forrásból nyújtott támogatás, amelynek az együttes összege
három egymást követő év alatt nem haladja...

Alapvető célkitűzése a programnak, hogy pótlólagos forrást biztosítson a növekedést megalapozó struktúraváltáshoz, technológiai fejlesztésekhez és az üzleti tevékenység bővítéséhez.

A program keretében a versenyképes vállalkozások tőke és kölcsön formájában forráshoz jutnak....