×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.

Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel

Kedvezményes kamatozású hitelkonstrukció forgóeszköz finanszírozására.

MATERal Csoport, 2012. január 10.

Kedvezményes kamatozású hitelkonstrukció forgóeszköz finanszírozására.

A szerződő fél: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, amely a 800/2008/EK rendelet szerint mikro- és kisvállalkozásnak minősül:

 • az utolsó lezárt gazdasági év árbevétele vagy
 • mérlegfőösszege legfeljebb 10 M EUR,
 • alkalmazottainak száma kevesebb 50 főnél;
 • cégjogi szempontból ellenőrizhető, költségvetéssel való kapcsolata rendezett;
 • nem folyik ellene csőd- vagy felszámolási eljárás;
 • nincs lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása;
 • nincs lejárt banki tartozása.

Finanszírozható projektek:
Olyan, a gazdálkodó szervezetek vagyonmérlegének eszközoldalán nyilvántartott eszközök
finanszírozása, amelyek egy termelési ciklus során jellemzően elhasználódnak, vagy értékük
teljes egészében az előállított új termék részévé válik.

A forgóeszköz finanszírozás kizárólag tevékenységbővítéshez kapcsolódhat.
Tevékenységbővítésnek minősül:

 • készletek bővítése,
 • új munkaerő alkalmazása,
 • a nyújtott szolgáltatások bővítése,
 • technológiakorszerűsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszközbeszerzése),
 • meglévő üzleti infrastruktúra bővítése,
 • új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés,
 • új termék kialakítása,
 • új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés,
 • új gazdasági tevékenység beindítása, beruházás végrehajtása.

Hitelösszeg: 1.000.000,- Ft – 50.000.000,- Ft

Az Új Széchenyi Hitel ügyleti kamata: 5-9 %
(A kamat annuitásos módszerrel kerül kiszámításra)

Futamidő: Maximum 3 év

Önerő: A forgóeszköz hitel esetében nincs önerőre vonatkozó elvárás.

A tőketörlesztés megkezdésének türelmi ideje: Maximum 2 hónap

Biztosíték: A Fedezetértékelési Szabályzat alapján megállapított hitelbiztosítéki
értéknek el kell érnie a hitel tőkeösszegének és a teljes futamidőre számított ügyleti kamatnak a 100%-át.

Készfizető kezesség: A hitel mellé vállalt készfizető kezesség a hitel kondícióinak pozitív változását eredményezheti.