×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.

Új Széchenyi Beruházási Hitel - Államilag támogatott hitelek 2012

Gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzése és egyéb beruházások finanszírozása.

Hitelösszeg: 1.000.000,- Ft – 50.000.000,- Ft

Az Új Széchenyi Hitel ügyleti kamata: 5-9 %

Geldmárk András, 2011. december 28.

Gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzése és egyéb beruházások finanszírozása.

Hitelösszeg: 1.000.000,- Ft – 50.000.000,- Ft

Az Új Széchenyi Hitel ügyleti kamata: 5-9 %

Finanszírozható projektek: Gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzése és egyéb beruházások finanszírozása

A szerződő fél: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, amely a 800/2008/EK rendelet szerint mikro- és kisvállalkozásnak minősül:

 • az utolsó lezárt gazdasági év árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 M EUR,
 • alkalmazottainak száma kevesebb 50 főnél;
 • cégjogi szempontból ellenőrizhető, költségvetéssel való kapcsolata rendezett;
 • nem folyik ellene csőd- vagy felszámolási eljárás;
 • nincs lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása;
 • nincs lejárt banki tartozása.
  Finanszírozható projektek:
 • Gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzése és egyéb beruházások finanszírozása;
 • meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése;gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, vagy beruházáshoz kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is
  beruházási és beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén az adott projekten belül a forgóeszközhitel aránya nem haladhatja meg a teljes folyósított hitelösszeg 30%-át

Hitelösszeg: 1.000.000,- Ft – 50.000.000,- Ft
Az Új Széchenyi Hitel ügyleti kamata: 5-9 %
(A kamat annuitásos módszerrel kerül kiszámításra)
Futamidő: Maximum 10 év
Önerő: A projekt teljes megvalósítási költségének legalább 20%-a, melynek meglétét legkésőbb a folyósításig igazolni szükséges.
A tőketörlesztés megkezdésének türelmi ideje: Maximum 24 hónap
Biztosíték: A Fedezetértékelési Szabályzat alapján megállapított hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel tőkeösszegének és a teljes futamidőre számított ügyleti kamatnak a 100%-át.
A hiteligénylő költségei:
A hitelképesség vizsgálati díj, amely kizárólag pozitív hitelbírálat esetén fizetendő meg, mértéke 50.000,- Ft, esedékessége a szerződéskötés napja.
Valamint az ügylet lebonyolításához szükséges közjegyzői, ügyvédi és esetlegesen felmerülő földhivatali és értékbecsléssel kapcsolatos díjak.
Fedezetre vonatkozó elvárások:
A hitel végső kondíciói az ügyfél által nyújtott fedezet függvényében kerülnek meghatározásra.

  Elsődleges fedezetek:
 • Ingatlanon alapított első ranghelyű önálló zálogjog
 • Bankgarancia
 • Óvadék

Készfizető kezesség: A hitel mellé vállalt készfizető kezesség a hitel kondícióinak pozitív változását eredményezheti.