×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.

Új Magyarország KKV Hitel

Kedvezményes kamatozású hitellehetőséget a kkv-szektor számára, akár kezdő vállalkozásoknak is.

Geldmárk András, 2012. március 7.

Kedvezményes kamatozású hitellehetőséget a kkv-szektor számára, akár kezdő vállalkozásoknak is.

Miért érdemes Vállalkozásának Új Magyarország KKV Hitelt igényelni?
Rendkívül kedvező, EURIBOR bázisú hitelkamattal, árfolyamkockázat nélkül juthat éven túli, forint beruházási hitelhez.
Előrehozhatja és megvalósíthatja a vállalkozás fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseit. Erősítheti vállalkozása piaci pozícióját, versenyképességét.

Kik kaphatják a hitelt?
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis-, és középvállalkozások (KKV), amelyek

 • egyéni vállalkozás,
 • gazdasági társaság,
 • szövetkezet,
 • európai részvénytársaság formában működnek,

továbbá

 • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában nem állnak csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás, vagy végrehajtási eljárás alatt;
 • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában a cégbíróságon be vannak jegyezve (kivéve az egyéni vállalkozókat, valamint az SZJA tv. 3. § 17. pontjában felsorolt személyeket);
 • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában nincs lejárt esedékességű adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozásuk, kivéve, ha az adóhatóság számukra fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett;
 • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában nincs hitelszerződésből, vagy bankgarancia-szerződésből eredő lejárt tartozásuk;
 • a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek;
 • az Európai Bizottság valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által érintett és a tiltottnak minősített támogatását visszafizették, a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeiket teljesítették;
 • nem az EK-szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkoznak;
 • nem a szénágazatban tevékenykednek;
 • nem a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykednek;
 • fő tevékenységük nem fegyver-, lőszergyártás (TEÁOR 2003 29.60, TEÁOR 2008 25.40,30.40), szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 2003 92.71, TEÁOR 2008 92,00), pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR 2003 65-67, TEÁOR 2008 64-66).

A hitelprogramban kezdő vállalkozások is részt vehetnek, vállalkozás indítása esetén is felvehető.

Milyen célra használható fel a hitel?

 • Tárgyi eszközbe történő beruházáshoz,
 • a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó immateriális javak vásárlásához, előállításához,
 • a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához beruházás bruttó módon számított összege erejéig.

A hitel megkezdett beruházás finanszírozására is igénybe vehető.

Milyen devizanemben igényelhető?
Csak forintban, 3 havi EURIBOR kamatbázison, nagyon kedvező kamatozással.

Mekkora a felvehető hitelösszeg?
Legalább 10 millió Ft, legfeljebb 100 millió Ft.

Mekkora mértékű saját erőre van szükség?
A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 15%-a. A saját erő saját forrásból és az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendő
támogatásból állhat.

Milyen hitelkamattal és díjakkal kell számolni a hitelfelvételkor?
Kamat: 3 havi EURIBOR * 0,75 + 0,75% + max. évi 5% kamatfelár, mely kamatfelár az ügyfél minősítésétől függően kerül megállapításra a Bank által.
Kezelési költség: Nem kerül felszámításra.
Folyósítási jutalék: Legfeljebb egyszeri 1%, amely az első folyósításkor kerül felszámításra.
Módosítási díj: A fennálló hitelösszeg legfeljebb 0,1%-a, de legalább 10.000 forint.
Projektvizsgálati díj: Egyszeri díj, legfeljebb 25.000 forint + a hitelösszeg 0,1%-a kerülhet felszámításra.
Rendelkezésre tartási jutalék: 0,25%/év.
Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra.

Futamidő: 1-10 év.

Milyen biztosítékok szükségesek a hitelfelvételhez?
Bármilyen szokásos bankári biztosíték elfogadható a hitel mögé. Továbbá lehetőség van a az EIF CIP garancia, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., valamint az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalásának igénybevételére is.

Állami támogatásnak minősül a hitel?
A hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak minősül. Az állami támogatás kategóriája: csekély összegű (de minimis) támogatás. Az állami támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek a nyújtott hitel támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról az MFB Zrt. adja ki.