Agrár Széchenyi Kártya - Hitelek 2012

Azon vállalkozásokat segíti, amelyek mezőgazdasági tevékenységük kapcsán az Széchényi Kártyát nem tudták igénybe venni.

Geldmárk András, 2011. december 28.

Azon vállalkozásokat segíti, amelyek mezőgazdasági tevékenységük kapcsán az Széchényi Kártyát nem tudták igénybe venni.

Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció célja, hogy a pályájuk kezdetén lévő, de legalább már egy éve működő vagy akár már régóta tevékenykedő mezőgazdasági és halászati kis- és középvállalkozások és természetes személyek számára biztosítson könnyített fedezetű, állami kamat és garanciadíj támogatással segített szabad felhasználású egy, kettő vagy három éves lejáratú folyószámlahitelt.
A 2012. december 31-ig megkötött szerződésekhez az állam évi 2% állami kamattámogatást biztosít az ügylet futamidejére, valamint az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott készfizető kezességvállalás kezességi díjának maximum 50%-a, de legfeljebb a garanciadíj vetítési alapjának 0,75%-a mértékű állami garanciadíj támogatást biztosít.
Az igénylő Vállalkozás főtevékenységének vagy az általa megjelölt hitelcél TEÁOR ’08 kódjának (melynek melléktevékenységként szerepelnie kell a vállalkozás tevékenységi körei között) az alábbi tevékenységi körök közé kell tartoznia:

  • a) TEÁOR’08 011, 012, 013, 014, 015 (ezen tevékenységek esetén a Vállalkozás mezőgazdasági de minimis jogcímen kapja a támogatást)
  • b) TEÁOR’08 016, 017, 02, 10 (kivéve: 102), 11, 12, 462, 463 (ezen tevékenységek esetén a Vállalkozás általános de minimis jogcímen kapja a támogatást)
  • c) TEÁOR’08 03, 102 (ezen tevékenységek esetén a Vállalkozás halászati de minimis jogcím kapja a támogatást)

Miért előnyös Vállalkozása számára az Agrár Széchenyi Folyószámlahitel konstrukció?

  • A hitelkeret felhasználható minden, a vállalkozás érdekében felmerülő és – az adó és számviteli jogszabályok szerint – elszámolható kiadásra (vásárlás, készpénzfelvétel, átutalás, inkasszó útján vagy egyéb módon)
  • A futamidő 1-2-3 év . Ön határozhatja meg Vállalkozása számára az optimális futamidőt, így kívánsága szerint tervezheti Vállalkozása pénzügyeit, segítséget nyújtva átmeneti finanszírozási problémáinak áthidalására
  • Az igényelhetőhitel 0,5 millió Ft-tól maximum 25 millió Ft-ig terjed, 500.000 forintonként emelkedő lépésekben, így rugalmasan alkalmazkodik az Ön Vállalkozásának finanszírozási igényeihez
  • A Hitel fő biztosítéka a magánszemély készfizető kezessége és az AVHGA Zrt. által a tőke 80%-ára vállalt garancia (15 millió Ft igénylés felett a Hitelnyújtó és az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) által elfogadott egyéb fedezet (ingatlan vagy ingóság) bevonása is szükséges)
  • Igényléskor szükséges a hiteligénylőnek 15 millió forint hitelösszegig egy, felette két lezárt, teljes éves gazdálkodói múlttal és az MVH-nál regisztrációs számmal kell rendelkeznie. A hiteligénylőnek nem lehet köztartozása vagy lejárt hiteltartozása.
  • A kamatfizetés naptári negyedévenként történik, a tőketörlesztés pedig a futamidő végén, lejáratkor, egy összegben esedékes.
  • A hitelkeret megnyitásakor a hitelkeret nagyságától függő „kártyadíj” és a garanciadíj állami támogatáson felüli részének megfizetése esedékes. A „kártyadíj” minden induló költséget tartalmaz, egyéb (bírálati, keretnyitási, stb.) díjak nincsenek.