×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.
Fizetési meghagyás új szabályai

Fizetési meghagyás új szabályai

Módosultak a fizetési meghagyásról szóló szabályok október 1-től - hívta fel a figyelmet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara. A meghagyás ezentúl elektronikusan érkezik, és a kötelezett adószámát
is tartalmaznia kell.

Geldmárk András, 2023. október 10.

A fizetési meghagyás új szabályai szerint a 3 millió forintot meg nem haladó lejárt pénztartozás behajtása fizetési meghagyásos eljárás útján érvényesíthető (ezt közjegyzőnél kell kezdeményezni), 30 millió forint feletti pénzkövetelés érvényesítéséhez már bírósághoz kell fordulni.

A két értékhatár közötti összeg esetén, 3 és 30 millió forint között, a bírósági és fizetési meghagyásos eljárás is kezdeményezhető.
Az eddigi gyakorlat szerint a közjegyző a papíralapon vagy szóban előterjesztett kérelem alapján a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül bocsátotta ki. A mostani változás egyik legfontosabb eleme, hogy az elektronikus ügyintézésre kötelezettek ezután nem postai úton, hanem elektronikusan, a cégkapun, a tárhelyükön keresztül kapják meg a fizetési meghagyást, illetve az eljáráshoz kapcsolódó összes iratot, például a hiánypótlási felhívást. A közjegyző az elektronikus úton előterjesztett kérelem alapján 3 munkanapon belül bocsátja ki a meghagyást.
A másik fontos változás, hogy októbertől a fizetési meghagyást kezdeményezőknek meg kell adniuk a kötelezett adószámát is, amennyiben rendelkezik ilyennel.

Mire lehet számítani a fizetési meghagyás új szabályai esetén?

A kisvállalkozások zöme került már olyan helyzetbe, hogy nem fizették ki számláját, bírságot kapott jogtalanul, nehezen kezelhető munkajogi helyzetbe került. Ilyen esetekben többségük nem érvényesíti jogait, mert ez rengeteg idő, energia, pénz és stressz. És mindez bizonytalan.
A jogvédelem pont az ilyen helyzetekben átvállalja mindezt. Átvállalja a költségeket, az eljárási folyamatokat, és Ön úgy tudja érvényesíteni jogait, hogy nincs kockázata. 

Ha a címzett a kézbesítéstől számított 15 napon belül nem vitatja a követelést, akkor a fizetési meghagyás a 16. napon jogerőre emelkedik, és végrehajtási eljárás is indítható a kötelezettel szemben.
Ha a kötelezett nem veszi át a fizetési meghagyást, azaz nem tölti le a dokumentumot a tárhelyről, azzal sem tud kibújni a következmények alól.
A tárhely szolgáltatója kétszer értesíti a kötelezettet e-mailen a dokumentum érkezéséről, a második értesítést követő 5. munkanapon pedig kézbesítettnek minősül a fizetési meghagyás.
Ezért, ha valaki vitatja a pénzkövetelés jogosságát vagy a tartozás összegét, akkor ellentmondással kell élnie. Ezt az e-ügyintézésre kötelezettek elektronikus úton, a MOKK rendszerén keresztül tehetik meg.
Ha valaki nem vitatja a követelést, de fizetési nehézségei vannak, akkor kérheti a közjegyzőtől a pénzösszeg részletekben való megfizetését, illetve a teljesítési határidő meghosszabbítását, elhalasztását.