Borászat pályázat 2016

Borászat pályázat: hány ponttól érdemes beadni, hogyan kell pontot számítani?

A Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása pályázat (kódja: VP3-4.2.2-16) szeptember elejétől benyújtható. 

Geldmárk András, 2016. augusztus 17.

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása pályázat (kódja: VP3-4.2.2-16) szeptember elejétől benyújtható. 

Az új Vidékfejlesztési Program keretében megjelenő pályázatoknál minden esetben pontszámítást kell végezni. A pontozás három komponensből áll össze: meglévő adatok+vállalások+üzleti terv. 

Bemutatjuk, hogy a borászat pályázat esetében mire szerezhető pontszám és mennyit érdemes összegyűjteni a nyerési esélyek növeléséért:

+ 5 pont

Ha a benyújtást megelőző két lezárt borászati év (augusztus 1. – július 31.) vonatkozásában a támogatást igénylő az összes előállított borászati termékmennyiségének legalább 50%-ában földrajzi árujelzővel ellátott (OEM, OFJ) borászati terméket állított elő, valamint vállalja, hogy ennek a feltételnek a projektmegvalósítás befejezését követő 5 évig eleget tesz.
Új borászat esetében a támogatást igénylő vállalja, hogy a projektmegvalósítás befejezését követő 5 éven keresztül az összes előállított borászati termékmennyiségének
legalább 50%-ban földrajzi árujelzővel ellátott (OEM, OFJ) borászati terméket állít elő.

+ 5 pont

Ha a projekt kapcsolódik egyéb támogatott fejlesztési projektekhez, különösen az alapanyag termeléshez kapcsolódó fejlesztésekhez (pl. szerkezetátalakítási támogatás).

+ 3 pont

Ha a projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői szervezeti tagság.

+ 8 pont vagy 5 pont vagy 2 pont

30%-ot meghaladó fajlagos energiahatékonyság javulás esetén.
15 és 30% közötti fajlagos energiahatékonyság javulás esetén.
15%-ot el nem érő fajlagos energiahatékonyság javulás esetén.

+ 6 pont

Ha a projektnek részét képezi megújuló energiaforrást hasznosító technológia fejlesztése vagy kiépítése. 

+ 6 pont

Ha a projekt keretében az üzemi szennyvíz szerves anyag tartalmának csökkentésére irányuló technológia kialakítása, vagy a meglévő fejlesztése.

+ 6 pont

Ha az üzemen belül keletkező melléktermék11 legalább 20 %-ának továbbhasznosítása vagy kötelezettség vállalása a projekt fizikai befejezését követő év vonatkozásában e cél
elérésének érdekében.

+ 0 pont vagy 3 pont vagy 6 pont

A projekttel érintett üzem vonatkozásában a foglalkoztatotti létszám növelése (Egy újonnan létrehozott munkahelyre eső támogatási összeg)

Több mint 50 millió Ft / új munkahely 0 pont
10 – 50 millió Ft / új munkahely 3 pont
Kevesebb, mint 10 millió Ft / új munkahely 6 pont

+ Elhelyezkedés 5 pont vagy 3 pont vagy 1 pont vagy 6 pont

Komplex programmal fejlesztendő járások 5 pont
Fejlesztendő járások 3 pont
Kedvezményezett járások 1 pont
A projekt világörökségi területen valósul meg. 6 pont

Összesen tehát 45 pontot lehet maximálisan elérni, amelyből minimum 20 pont mindenképpen javasolt; ez alatt a pontszám alatt a nyerési esély alacsony.

A 45 pont mellé még 55 pont szerezhető az üzleti tervből, a kettőből együttesen minimum 50 pontot szükséges megszerezni a jogosultsághoz.