Újonnan bejegyzett telephelyen is lehet pályázni

×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.

Tisztelt Pályázatíró!

Budapesti vállalkozásként új telephelyet szeretnénk létesíteni szabad vállalkozási zónában, nincs ilyen szempontból valami korlát, hogy mióta kell bejegyezve lennie ott? Üdvözlettel: Gáspár A.

Válasz:

Tisztelt Gáspár A.!

A pályázatoknál erre vonatkozó kritérium nincs, hogy mióta kell működni az adott telepehelyen. A lényeg, hogy a pályázat benyújtása előtt kell bejegyzésre kerülnie. Figyelni kell azonban arra is, hogy működő telephelynek kell lennie, melyet akár már bírálatkor ellenőrizhetnek:

A megvalósítás helyszínének működő telephelynek/fiókteleptelepnek kell lennie, melynek igazolására szolgáló dokumentumok többek között:

a) iparűzési adó bevallás és fizetésigazolás,

b) engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte,

c) közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő).

A munkaszerződésnek és vagy munkaköri leírásnak a munkavégzés helyét minden esetben tartalmaznia kell.

Jelen fejezetben felsorolt dokumentumok a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése, tartalmi értékelése során, valamint a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhetőek. A dokumentumok rendelkezésre állása a projekt megvalósítási időszakában helyszíni ellenőrzés során bármikor ellenőrizhető. Ezeknek életszerűen alá kell tudni támasztani, hogy a projekt teljes mértékben a kevésbé fejlett régiók területén valósult meg.

A helyszínnek továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenységek elvégezhetők a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

Összegezve:

Ha az üzleti tervben be lehet bizonyítani, hogy valós munka fog folyni a telephelyen, és ott is valósul meg a beruházás, lesznek ott alkalmazottak, akik használják az eszközöket stb., akkor minden további nélkül lehet pályázni.