×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.

Számviteli törvényváltozás 2012

2012.01.01-től az iratmegőrzés ideje 10 évről 8 évre csökkent. Erre vonatkozó szövegezését olvashatják.

Geldmárk András, 2012. március 24.

2012.01.01-től az iratmegőrzés ideje 10 évről 8 évre csökkent. Erre vonatkozó szövegezését olvashatják.

„A gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat
alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a
törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig
köteles megőrizni.
(2) A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább
8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető
módon megőrizni.”
Napi készpénz záró állomány átlagos mértéke
Eddigi előírások szerint a házipénztár napi záró állomány naptári hónaponként számított napi
átlaga nem haladhatta meg az előző üzleti év összes bevételének a 2%-át, vagy ha a ezen
összeg nem érte el az 500.000,- Ft-ot akkor nem haladhatta meg az 500.000,- Ft-ot.
A 2012.01.01-től érvénybe lépő változás értelmében a napi záró állomány nem haladhatja
megy az előző üzleti év összes bevételének 10 %-át vagy ha ez az összeg nem éri el az
500.000,- Ft-ot akkor nem haladhatja meg az 500.000,- Ft-ot.
A házipénztári szabályzatokat ennek megfelelően módosítani kell.
Szabályzat készítés
Az életbe lépett törvénymódosítás egyszerűsíti a vállalkozások részére előírt kötelező
számviteli szabályzatok ( eszköz és forrás értékelési szabályzat, leltárkészítési és leltározási
szabályzat, pénzkezelési szabályzat) elkészítését.
Ezentúl nem szükséges a fenti szabályzatokat külön-külön elkészíteni. Lehetőség nyílt arra,
hogy a vállalkozás egyetlen - a vállalkozás könyvvezetéssel és beszámoló készítéssel
kapcsolatos irányelveket, döntéseit tartalmazó – dokumentumban foglalja írásba az
értékeléssel, leltározással, pénzkezeléssel kapcsolatos döntéseit is.

A számviteli törvény mai napon (2012.III.24.) hatályos állapotát az alábbi linken olvashatja:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV