×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.
Pályázati pontszámnövelés

Pályázati pontszámnövelés

Ha valamely cég az alábbi pénzügyi arányszámokban jól teljesít, nyerő helyzetben van. 
Érdemes évről évre is figyelni ezekre, és minél inkább optimalizálni. Ezzel folyamatosan jolly joker lesz zsebében: pályázathoz, hitelhez, faktoráláshoz, egyéb forrásszerzéshez.

Geldmárk András, 2023. augusztus 15.

1. Nettó árbevétel arányos beruházás 
Képlet: [2*összes elszámolható költség / (utolsó lezárt év éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel + utolsó előtti lezárt év éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel)]*100
150% felett         - rossz
100%<x<=150% - elfogadható
50%<x<=100%   - jó
50% és az alatt   - kiváló
Magyarázat: a láb ne lógjon ki a takaró alól esete. Olyan mértékben ideális tervezni fejlesztést, hogy az az árbevételhez képest moderált legyen.

2. Árbevétel arányos nyereség 
Képlet: ([2* választott bázisév adózás előtti eredmény / (választott bázisév nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel + választott bázisévet megelőző év éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel)]*100)
0% alatt, és 60% felett                                - rossz
0%<=x<=5,00% és 30,00%<x<= 60,00%   - jó
5,00%<x<=30,00%                                      - kiváló
Magyarázat: Arisztotelészi arany középút - a túl erős és a túl gyenge cég rossz pontszámot szerez. Kétszer az adózás előtti eredményünk 5 és 30 százalékos arányban legyen az előző két év árbevételéhez képest.

3. Eszközarányos nyereség 
Képlet: ([utolsó lezárt év adózás előtti eredmény / utolsó lezárt év mérlegfőösszeg]*100)
0% alatt, és 60% felett        - rossz
0% – 5% és 30,01% – 60% - jó
5,01% – 30%                       - kiváló
Magyarázat: Karl Marx-i arany középút - hasonló az előzőhöz, itt a vállalkozás tőkéjének mértéke számít az adózott eredményhez viszonyítva.

4. Egy főre eső bruttó hozzáadott érték
Képlet: (Utolsó lezárt év Értékesítés nettó árbevétele [+ utolsó lezárt év Aktivált saját teljesítmények értéke] – utolsó lezárt év Anyagjellegű ráfordítások) / utolsó lezárt év Éves átlagos alkalmazotti létszám [fő]
3 millió Ft alatt        - rossz
3-4 millió Ft között  - elfogadható
4-5 millió Ft között  - jó
5 millió Ft fölött       - kiváló
Magyarázat: az alkalmazottakon múlik minden - bevétel mínusz anyagjellegű kiadás megmutatja, hogy mekkora értéket állít elő a vállalkozás. Ha ezt elosztjuk a létszámmal, megkapjuk az 1 főre eső munka értékét. 

5. Eszközarányos nyereség 
Képlet: ([utolsó lezárt év adózás előtti eredmény / utolsó lezárt év mérlegfőösszeg]*100)
0% alatt, és 60% felett        - rossz
0% – 5% és 30,01% – 60% - jó
5,01% – 30%                       - kiváló
Magyarázat: ez a mutató rávilágít, hogy eszközeink milyen arányban járulnak hozzá a profitunkhoz.

6. Árbevétel-arányos cash flow 
Képlet: ((Adózott eredmény + Értékcsökkenési leírás) / Értékesítés nettó árbevétele) = x
x < 0,000               - rossz
0,000 ≤ x < 0,020  - elfogadható
0,020 ≤ x < 0,095  - jó
x ≥ 0,095               - kiváló
Magyarázat: hogyan arányul a profit (amit növel eszközeink écs-je) az árbevételhez.