×

Hibaüzenet

Warning: Invalid argument supplied for foreach() element_children() függvényben (/materal/includes/common.inc 6594 sor).
Falusi szálláshely

Turisztikai pályázat 2016-2018

Útjára indul a falusi turizmus pályázat 2017-től.

Káposztás János, 2016. november 18.

Ki pályázhat?

Csak mezőgazdasági termelőnek minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3., 4. vagy 11. számú mellékletben felsorolt településen van (lásd lent);
 • a projekt megvalósítási helye a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékleteben szereplő településen található;
 • igazolja, hogy árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Jelen felhívás esetében az Őstermelők a Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő

kedvezményezetti körbe tartoznak.

A pályázat hivatalos megnevezése, kódja: Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása - VP6-6.4.1–16

Mire lehet pályázni?

A nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató, vagy nem mezőgazdasági (Annex 1) élelmiszer feldolgozást célzó tevékenységek fejlesztését szolgáló beruházások, ezen belül:

 • falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó ingatlan építése, szerzése, bérlése – a lízinget is beleértve - vagy fejlesztése;

 • falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó új gépek és berendezések vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig.

 • új, gyártó tevékenység elindításához

Önállóan nem támogatható tevékenységek (legfeljebb a projektköltség 5 %-a)

 • általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, oktatás, képzés díja, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok

 • számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése

 • közbeszerzési eljárások lefolytatása (1 %), műszaki ellenőr (1 %), projektmenedzsment (2,5 %), marketing költség (2 %), ingatlanvásárlás (2 %)

A művelet keretében azon tevékenységek hangsúlyosabbak, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a mezőgazdasági tevékenységhez, de ez nem feltétele a támogatásnak. Támogatható falusi- vagy egyéb szálláshelyhez kapcsolódó:

 • szolgáltatásfejlesztés (Falusi vendégasztal kialakítása, étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése; étkezőbútorok beszerzése, kivéve a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéséhez kapcsolódó fejlesztés),

 • technológiafejlesztés (konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése, raktár, hűtőkamra kialakítása, fejlesztése, kivéve a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéséhez kapcsolódó fejlesztés),

 • műhely vagy bemutató tér kialakítása,

 • interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések,

 • árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése,

 • kapcsolódó hardver- és szoftverfejlesztések,

 • aktív turizmus és szabadidősport (természetjáró, lovas, kerékpáros, túra-kenu, vitorlás, sí) igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és fejlesztése,

 • a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó termékfejlesztés.

Nem támogatható tevékenységek

 • mezőgazdasági termék elsődleges élelmiszer-feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés

 • működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök

Egyéb elvárások

 • Amennyiben a projekt keretében falusi szálláshely kialakítása valósul meg, a projekt előfeltétele a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége által kiadott nyilatkozat..

Hol lehet pályázni?

A projektek megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3. számú és 4. számú melléklet) van lehetőség.

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

Amennyiben a projekt keretében falusi szálláshely kialakítása valósul meg, nem támogathatók a Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program” földrajzi területét jelentő településeken megvalósuló fejlesztések.

Amennyiben a projekt keretében a falusi szállási helyeken túl egyéb szálláshely kialakítása valósul meg, kizárólag a Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program” földrajzi területét jelentő településeken tervezett fejlesztések támogathatók.

A támogatás összege, mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 50.000.000 Ft.

Maximális alaptámogatási intenzitás: 50%

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen: 60 %

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen: 70 %.

Fenntartási kötelezettség és benyújtási határidő

A projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig köteles a pályázó fenntartani a projektet. A támogatási kérelmek benyújtására 2016. 12. 19-től - 2018. 12. 19-ig napig van lehetőség.

Utolsó értékelési nap zárása: 2018.12.19.