×

Hibaüzenet

Warning: Invalid argument supplied for foreach() element_children() függvényben (/materal/includes/common.inc 6594 sor).
Megújuló energia

Telephelykorszerűsítés pályázat vállalkozásoknak 2018

A pályázat kombinált finanszírozásban elérhető: vissza nem térítendő + visszatérítendő (hitel) támogatással. 

Geldmárk András, 2016. szeptember 15.

A kiírás alapján az eddig megjelent pályázatok közül a legösszetettebb.

A pályázat hivatalos neve: Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel Budapesten és Pest megyében.

Ki pályázhat?

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, 
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Mire lehet pályázni?

Energiahatékonyság fokozását megújuló energiaforrás felhasználásával célzó beruházást: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, homlokzatfelújítás, szigetelés, napelem, napkollektor stb.

Mi nem támogatott?

 • Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, kivéve a megújuló energiatermelő létesítmények, illetve hőtermelő cseréje esetén az új energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló indokolt nagyságú, de maximum 20 m2-s építmény építésére.
 • Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten – szakértői számítások alapján - megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét. 
 • Olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak a 176/2008 (VI.30.) kormányrendelet (TNM rendelet) hatálya alá.
 • Távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható, kivételt képez a gőzközegű távhő.
 • dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházások
 • desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása,
 • az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek

Visszatérítendő támogatás (hitel) törlesztése

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 12 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 24 hónap.
A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet. Esedékessége a tárgyhónap 25. napja. 
A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik.
Előtörlesztés megengedett. Az előtörlesztés esetére külön kamat, díj, illetve költség nem kerül felszámításra, így a Végső Kedvezményezett kamat-, díj-, és költségmentesen jogosult előtörleszteni, azzal, hogy az előtörlesztési értesítő benyújtásával egyidejűleg minden addig felgyülemlett, a kölcsönszerződéshez kapcsolódó esedékes költséget, összeget köteles megfizetni.

A visszatérítendő támogatás kondíciói

Kamat: 2 % / év
Kezelési költség, Rendelkezésre tartási jutalék, Előtörlesztési díj: nem kerül felszámításra.
Késedelmi kamat: (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
A Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja: fennálló kölcsönösszeg 1,5%-a, de minimum 50.000 Ft
Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
A kölcsön futamideje: A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap.
Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a Szerződéskötéstől számított 24 hónap.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.

Előleg igénylése

Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-a, legfeljebb 25 millió Ft lehet.
A támogatási előleg kifizetésétől számított 12 hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át kitevő - legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel csökkentett részét kitevő - önerővel kell rendelkeznie. Az önerő csak saját forrásból állhat.

Benyújtási határidő: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 15-től 2018. november 15-ig lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.