×

Hibaüzenet

Warning: Invalid argument supplied for foreach() element_children() függvényben (/materal/includes/common.inc 6594 sor).

Munkahelyi képzések támogatása 2017-2019

Vállalkozások tudástőjékének növelésére 100%-os eu-s pályázat indul. Bejelentett alkalmazottak szakmai továbbképzésére nyílik lehetőség 2019-ig.

Káposztás János, 2017. március 8.

Pályázat kódja: Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára
GINOP-6.1.6-17

Ki pályázhat?

Mikro-, kis- és középvállalkozás, amely:

  • rendelkezik legalább egy lezárt teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel és
  • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt

Milyen képzés támogatható?

OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) 
Kombinált nyelvi képzés;
Egyéb szakmai képzések;

Elszámolható még a pályázatban:

a) Projekt előkészítési tevékenységek
aa) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

b) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek
- a támogatási kérelemhez csatolt képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;
- belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
ca) Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
cb) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.

Képzésekkel kapcsolatos elvárások:

A támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek kell lennie. 
A támogatható képzések legfeljebb 5%-a lehet nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a képzések darabszámát szükséges alapul venni.)
Képzés formája lehet egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás. 

Célcsoporttal kapcsolatos elvárások:

1. Kizárólag a mikro-, kis- és középvállalkozások saját munkavállalóinak képzése támogatható.

Mekkora összeg számolható el munkavállalónként?

A képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 600.000 Ft/fő költséget, valamint a 4500 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.

Súlyozott átlagos óradíj számolása:
Példa:
A) képzés óraszáma 150, résztvevők száma 5, képzés összes költsége 1 000 000 Ft – fajlagos óradíj 1333,3 Ft.
B) képzés óraszáma 60, résztvevők száma 1, képzés összes költsége 300 000 Ft – fajlagos óradíj 5000 Ft.
Súlyozott átlagos óradíj: (1 000 000+300 000)/(150*5+60*1)=1604,94 Ft

Amennyiben az adott beszerzés nem a Kbt. hatálya alá tartozik a támogatást igénylőnek legalább 3 független - igénybevett szolgáltatás esetén a tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól -, árajánlatot kell bekérnie az adott tevékenységre annak alátámasztása érdekében, hogy az adott beszerzés ellenértéke a piaci áraknak megfelelő mértékben került meghatározásra. Az árajánlatoknak meg kell felelnie a Felhívás 6. fejezetében foglalt feltételeknek.

A projekt befejezése

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Indikátorok

A projekt keretében minimum 16 órás munkahelyi képzésben részvevő a munkavállalók száma: minimum 3 fő
A képzés során tanúsítványt, vagy bizonyítványt szerző résztvevők száma: minimum 80 %.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a (csekély összegű de minimis támogatás esetén).

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott – 5 millió Ft-ot meghaladó megítélt támogatású - projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 25 000 000 forint.