×

Hibaüzenet

Warning: Invalid argument supplied for foreach() element_children() függvényben (/materal/includes/common.inc 6594 sor).
Halfeldolgozás

Halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló pályázat

Pályázat célja mikro-, kis- vagy középvállalkozások versenyképességének és fokozása.

Káposztás János, 2017. szeptember 21.

Megvalósítható beruházások:

1. Energia-megtakarítással járó halfeldolgozási eljárások támogatása.
2. A munkabiztonságot, a higiénés, egészségügyi és a munkakörülményeket javító halfeldolgozási
beruházások támogatása.
3. A fő halfeldolgozási tevékenység során keletkező melléktermékek feldolgozásának támogatása.
4. Az ökológiai termelésből származó halak feldolgozásának támogatása.
5. Az új vagy továbbfejlesztett termékekhez, új vagy továbbfejlesztett feldolgozási eljárásokhoz, illetve új
vagy továbbfejlesztett gazdálkodási és szervezési rendszerekhez vezető tevékenységek támogatása (pl. integrált vállalatirányítási rendszerek).
6. A konyhakész, szálkamentes, nagy hozzáadott értékű feldolgozott haltermékek előállításának támogatása.

A pályázat kódja: MAHOP-5.3.3- 2016

Ki pályázhat?

a) a mezőgazdasági őstermelő; családi gazdálkodó és
b) a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, ha:

  • mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül;
  • amennyiben megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciával rendelkezik; vagy megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciával rendelkező személyt alkalmazottként foglalkoztat;
  • halfeldolgozói tevékenységet folytatott a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy naptári évben, vagy az igényelt támogatásnak köszönhetően fog halfeldolgozási tevékenységet folytatni;
  • és eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentési kötelezettségének.

Támogatható tevékenységek gépbeszerzés és telephelyfejlesztés formájában:

1. Új halfeldolgozó létesítmények létrehozására irányuló beruházások támogatása;
2. Működő halfeldolgozó létesítmények korszerűsítése, bővítése és felújítása, rekonstrukciója.

Meghatározott halszállító gépjármű támogatására kérelmet benyújtani halfeldolgozói kapacitást vagy korszerűsítést érintő beruházással együtt is van lehetőség.
Csak azok a halfeldolgozók támogathatóak, amelyek esetében a támogatott fejlesztés befejezését követő
első lezárt üzleti évtől kezdődően, a fenntartási időszak végéig, a bruttó feldolgozott hal mennyiségének
legalább 50%-a édesvízi hal.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 MFt.
Támogatási intenzitás: az elszámolható költségek 50%-a támogatható.